Luisuuko Lepokoti suomalaisilta?

FARH (Finnish-American Resthome) Inc on yhtiö, joka pyörittää Suomalaisen Hoitokodin ja Lepokodin toimintaa Fkoridassa.  Nyt yli 40 vuotiaan yhtiön osakkeet ovat usean suomalaista kulttuuria Amerikassa tukevan yhdistyksen hallussa. Yhdistykset ovat saattaneet luovuttaa jäsenyyksiänsä myös yksityishenkilöille, jotka tulivat Lepokodille asumaan. Yksityishenkilöille luovutettuja osuuksia ei voi enää siirtää edelleen, vaan henkilön kuoltua, luovutetut  osuudet mitätöityvät automaattisesti. Yhdistykset eivät voi myöskään  myydä osakkeitaan, ainostaan luovuttaa vastikkeetta edelleen.

Resthome, klikkaa kuvaa suurennokseen

Alkuperäisiä perustajatahoja, jotka hankkivat jäsenyyksiä FARH –yhtiössä  oli parikymmentä. Jotkut yhdistyksistä ovat jo lopettaneet toimintansa, kuten esimerkiksi Kalevan Naisten Floridan osasto.  Sääntöjen mukaan yhdistyksellä pitää olla vähintäin 60 jäsentä  ollakseen johtokunnan jäseniksi kelpaavia, vanhojen yhdistysten jäsenmäärä saa kuitenkin laskea 20 jäseneen hallituspaikan vaarantumatta. Hallituksen paikkaluku on kuitenkin rajattu yhdeksään varsinaiseen jäseneen, joten kaikilla edelleenkin toimivilla  jäsenyhdistyksillä ei ole  hallituspaikkaa. Jotkut yhdistykset, kuten perustajiin kuulunut Helluntaiseurakunta on vapaaehtoisesti luopunut johtokuntapaikastaan.

Johtokunnassa edustettuja jäsenyyksien haltijoita nyt ovat Suomi Talo, Kerhotalo, Floridan Karjalaiset ja Pohjalaiset, Finlandia Foundation/Florida, Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa, St Andews kirkko, ja Lepokodin Ystävät. Nämä yhdistykset valitsevat FARH Inc-yhtön johtokuntaan edustajansa, joka on vastuussa toimistaan hänet lähettäneelle yhdistykselle.  Yhdistysten pitää nimetä myös varajäsenen, jonka toivotaan osallistuvan hallituksen toimintaan,  mutta heillä ei ole äänioikeutta. Johtokunnan varsinainen, yhdistystään edustava jäsen äänestää yhdellä äänellä. FARH Incin hallituksessa on myös edustajat asukasyhdistyksestä (Residents of Finnish American Resthome).

FARH Inc:in yhtiösäännöt päättävät jäsenet kokouksessaan. Maksaneita jäseniä (members) on aikanaan ollut lähes 3000, nyt aktiivisia jäseniä on listalla enää 319.

Uusi vuosittain uudistuva johtokunta kokoontuu ensi-istuntoonsa marraskuussa. Uuden vuoden 2011-2012 johtokunnan  kokous onkin nyt  marraskuun 16, 2011.

Viime vuosina on monelle, itse asiassa koko FARH Incin toimintaa pyörittäville yhdistyksille  ollut vaikeata  edes saada nimettyä edustajansa FARH:n hallitukseen, varajäsenestä puhumattakaan. Näin koko varsinainen toiminta on jäänyt muutaman harvan aktiivisen jäsenen harteille. Hallituksen jäsenillä ei ole yläikärajaa, pakollinen eroamisikä esimerkiksi Nokian hallituksessa on 68 vuotta.

Harvalla FARH:n johtokunnan jäsenellä on todellista liike-elämän tai hoitoalan  tuntemusta. Näin itseasiallinen päästösvalta onkin luisunut hiljalleen 6 henkiselle rahoitustoimikunnalle ja toimivalle johdolle, jotka tuovat esityksensä johtokunnan kokoukseen päätettäväksi. Johtokunnan kokouksia pidetään myös kesäisin.

Nyt Lepo- ja Hoitokodin suurisuuntaiset uudistussuunnitelmat on keskusteltu ensin rahoitustoimikunnassa. Päätökset projektista on sitten tehty viime talven ja kesän johtokunnan kokouksissa. Rahoitustoimikunta mm. hankki neljä ehdotusta käytettäväksi arkkitehtitoimistoksi ja päätyi sitten  Architectural Concepts (www.architecturalconceptsweb.com) yritykseen, jonka ehdotuksia  esiteltiin tiedotustilaisuudessa marraskuussa Lepokodilla.

FARH Inc:n johtokunnan kokousten pöytäkirjat on hallituksen jäsenillä, joilta asiasta kiinnostuneet jäsenyritysten jäsenet voivat  niitä tiedustella. FARH Inc ei muutoin julkaise kokouspöytäkirjojaan.

Miksi Lepokotia sitten pitää uudistaa?

Lepo- ja Hoitokoti rakennettiin lähinnä mies- ja talkootyövoimalla perinteisin menetelmin noin 40 vuotta sitten,  senaikaisiin määräyksiin sopivaksi. Nyt kuitenkin, varsinkin Hoitokodin puolella määräykset ovat  jatkuvasti tiukentuneet.  Hoitokoti onkin nyt entistä enemmän sairaala ja sille kohdistuu yhä suuremmat vaatimukset valtion taholta. Jos Hoitokotia ei muutaman vuoden sisään perusteellisesti uudisteta, uhkaa  sitä jopa mahdollinen sulkeminen puutteellisten tilojen takia. Suurin osa Hoitokodin tuotosta tulee suoraan valtiolta Medicaren ja Medicaidin kautta, silloin myös valtion määräyksiä on noudatettava.

Jos tarvittavat pakolliset muutokset Hoitokodissa tehdään nykyisiin tiloihin, vuodepaikkaluku pudonnee 60:sta 40:een, jolloin ollaan kannattavuusrajan alapuolella. Ratkaisuna onkin rakentaa kokonaan uusi 60-paikkainen Hoitokoti, jota vielä vahvistetaan Lepokodin 29-paikkaisella muistihäiriöosastolla. Tämä muutoin yksityisrahoituksella toimiva Alzheimerpotilaiden osasto on osittain Floridan valtion tukema hoitolaitos (Medicaid Waiver).

Ongelmana onkin Suomalainen Lepokoti. Lepokodin asukasmäärä on laskenut koko ajan ja on nykyisellään vain noin 40. Lepokoti perustettiin aikanaan vähävaraisemmille, yksinäisille suomensukuisille henkilöille vanhuuden päivien kodiksi. Silloin Lepokodille saattoi muuttaa jo 62 vuotta täytettyään, sieltä siirryttiin sitten myöhemmin terveyden huonontuessa Hoitokodin puolelle. Nyt Lepokodille tulevat asukkaat ovat selvästi vanhempia ja huonokuntoisempia. Lepokodin perimä kuukausimaksu on ollut erittäin edullinen verrattuna muihin vastaaviin lähialueen yksiköihin.  Lepokodin tilat ovat nykyiseen vaatimustasoon nähden vaatimattomat, uusia amerikkalaisia asukkaita on kuitenkin saatu vuoden aikana lähes viidesosa asukkaista. Lepokoti on ollut nyt vuoden avoimena kaikille kansallisuuksille.

Rakennussuunnitelma ja lisäalue

Juuri tehdyn markkinatutkimuksen mukaan alueella on kuitenkin tarvetta korkeatasoiseen palvelulaitokseen. Markkinatutkimuksen mukaan muut vastaavat yritykset toimivat yli 90% tayttöasteella, Lepokodilla vastaava luku on lähempänä 30%. Toisaalta korkeatasoisen, yksityisesti maksettavan Lepokodin kuukausimaksu saattaa jopa kaksin- kolminkertaistua.  Rakennussuunnitelmassa esiteltiin myös 10 erillisrakennusta, joihin saadaan yhteensä 20 korkeatasoista asuntoa.

Kuinka sitten rakennusprojekti rahoitetaan?

Rakennusprojektin kustannukseksi tällä hetkellä arvioidaan 20-30 miljoonaa dollaria. Hanke aiotaan rahoittaa yleisälle myytävillä obligaatioilla (bond). Obligaatioita julkaistaan arvioidun rahoitustarpeen mukaisesti suurelle yleisölle ja ne noteerataan normaalisti obligaatiopörsissä. Obligaatioille luvataan määrätty korko vuodessa. Korko määrätään obligaatioita julkaistaessa, arvioidun riskin mukaan  määrättävä kiinteä vuosittainen korko tulee olemaan 3 – 8%.  Obligaatioiden myyntihinta määrätään niitä julkaistaessa, sen jälkeen hinta voi vaihdella kurssien muuttuessa kysynnän ja tarjonnan mukaan.

FARH:n obligaatioiden koron ja julkaisemisen hyväksyy Yhdysvaltain hallituksen virasto. Tällä hetkellä obligaatiohanke on vielä FARH:n lakimiesten käsiteltävänä. Obligaatiot (bondit) ovat vain rahoitusmuoto, eikä niillä ei ole äänioikeutta  yrityksen hallinnossa.

Kummastusta herättänyt Lepokodin asioiden, kuin kesken jäänyt tiedotustilaisuus saakin selityksensä. Jotta rahoitusobligaatioita (bondeja) voidaan alkaa edes suunnitella on rahojen käyttötarkoitus oltava jo selvillä.  Arkkitehtisuunnitelma ja aikataulut on oltava valmiina, kun obligaatioille (bondeille) haetaan Yhdysvaltain valtion hyväksyntää. Hieman nurinkuriselta vaikuttanut asioiden valmistelujärjesty onkin pakon sanelema.

Miten Lepokoti sitten menetetään?

Todennäköisesti ei mitenkään. Suomalaisuus kuitenkin todennäköisesti häviää kuvasta, mahdollisesti muutamaa muistoesinettä lukuunottamatta. Kun asiakkaat amerikkalaistuvat, myös hallinto ja hoitajat epäämättä amerikkalaistuvat mukana. Kokonaan toinen kyymys onkin sitten kuinka omistajayhdistysten johtokuntaan lähettämät edustajat voivat, pystyvät ja kykenevät pitää $30 miljoonan dollarin liikelaitosta hallinnssaan ja johtamaan sen toimintaa tehokkaasti ja taloudellisesti. Johtokunnan jäsenet  ovat myös henkilökohtaisessa vastuussa tekemistään päätöksistä.

Muutoksia FARH INc:in hallintoon on pakko tulla ja silloin myös suomalaisten määräysvalta Lepokodilla voidaan menettää.

Timo Vainionpaa

Mainokset