Lepokodin jäsenistön puolivuotiskokous 4/27/13.

Timo Vainionpaa, USAsuomeksi

Tässä koottuna on kokoustarkkailijan mietteitä Lepokodin Jäsenkokouksen kulusta. Tämä kirjoitus ei suinkaan ole vähimmässäkään määrässä virallinen pöytäkirja. Tarkkailijan vaillinainen kielitaito, asianosattomuus sekä käsiteltyjen asioiden väärin ymmärtäminen sekä sisäpiiritietojen puuttuminen on saattanut vaikuttaa merkittävästi jutun sisältöön

Oikealta June Rantanen, Bea Haapanen, Dorothy Beckman

Oikealta June Rantanen, Bea Haapanen, Dorothy Beckman

Lepokodin jäsenten kevätkokous keräsi Lepokodin Annanmajalle tällä kerralla 49 jäsentä ja muutaman kokousta tarkkailemaan tulleen ulkopuolisen. Nyt myös USAsuomeksi.com toivotettiin tervetulleeksi.

Lepokodin rakennusprojektia aikaisemmin ankarastikin arvostelleet henkilöt ovat nyt ilmeisesti tyytyväisiä saamiinsa tuloksiin, tai sitten he ovat menettäneet mielenkiintonsa, sillä näitä aikaisempia aktiiveja ei paikalla näkynyt. Aikaisemmissa kiihkeitäkin tunteita nostattaneissa kokouksissa kokousajan rajoittaminen puoleentoista tuntiin ei ollutkaan enää tarpeellista, vaan kokous venähti lähemmäksi kolmea tuntia, jotta kaikki asiat saatiin  käsiteltyksi. Jäsenkokouksen puheenjohtajana toiminut FARH:n hallituksen puheenjohtaja June Rantanen sai pidettyä kokouksen jokseenkin hallinnassa. Lepokodin johtoa ja hallituksen toimintaa ruotivia puheenvuoroja kuultiin yleisöstä muutamia, pääasiassa äänessä oli päätoimittaja Mikko Koskinen, joka on nyt siirtynyt voimakkaasti arvostelemaan Lepokodin nykyjohtoa.  Tosin Koskisen johtoa ja hallitusta kritisoivat puheenvuorot ovat olleet luettavissa jo etukäteen painettuna hänen julkaisemastaan lehdestä.

Lepokodin ”Resthome” katsaus

Pirjoleena Koskinen

Pirjoleena Koskinen

Kokouksessa saatiin ensin Lepokodin heinäkuussa paikaltaan eroavan johtajan, Pirjoleena Koskisen katsaus Lepokodin toimintaan. Lepokodin parantunut taloustilanne oli hyvä uutinen. Koskinen kuitenkin kertoi talouden parantumisen tapahtuneen henkilökunnan kustannuksella. Jyrkkiä henkilökunnan supistuksia on tehty, mutta työt on jaettu jäljelle jääneiden kesken, joten työmäärät ovat kasvaneet. Koskisen mukaan tilanne on jo muuttunut mahdottomaksi. Työntekijät ovat reagoineet muutokseen joko siirtymällä eläkkeelle tai lähtemällä talon palveluksesta.  

Koskinen arvosteli kovin sanoin Finnish-American Resthomen johtajaa James Thompsonia ja FARH:n hallitusta henkilökunnan unohtamisesta ja huonosta hoidosta. ”Vaikka suomalaiset työntekijät saattavatkin puhua murteellista englantia, ei se tarkoita, että he olisivat vajaakykyisiä tai aivovammaisia”, lähetti Koskinen terveisiä Lepokodin toimitusjohtaja Thompsonille. Koskinen kertoi katsauksessaan, että nykyinen johto, mukaanlukien yrityksen hallitus, on osoittanut, että suomalaisia työntekijöitä ei arvosteta eikä heihin luoteta. Suomalaisia ei Koskisen mukaan enää edes haluta talon palvelukseen.  

Lepokodin palveluksessa pitkään toiminut, viimeksi Lepokodin johtajana toiminut Koskinen arvosteli näin ristiriitaisesti myös itseään. Lepokodin eri tilaisuuksissa puhemiehenä ja näkyvänä johtajana toiminut Koskinen jää itse eläkkeelle kesän aikana.

Lepokotiosaston vanhin asukas täyttää toukokuussa 103 vuotta, nuorin on 71-vuotias. Aktiviteettiohjaaja Anne Cline on lähtenyt talosta, hänen tilalleen valittiin hoitajana aikaisemmin talossa toiminut Heidi Seppänen. Asukkaaat tulevat nykyään Lepokotiin vanhempina ja huonokuntoisempina, tämä on aiheuttanut nopeamman asukaskierron. Koskisen mielestä asukkkaiden aiheuttama työmäärä on sama,  olivatpa he sitten Lepokodissa lyhyemmän tai pidemmän ajan. Tämä ilmeisesti koskee lähinnä toimistotyötä, muuten lausunto ei oikein ole ymmärrettävissä.

Myöhemmässä puheenvuorossaan Koskinen myös kertoi, että myös vanhusten päivähoitoa tutkittiin uutena toimintamuotomahdollisuutena, mutta ajatus hylättiin juuri  toimintamuodon suuren työmäärän takia.

Taloustilanne

Luvut ovat olleet punaisella, nyt tilanne on paranemassa

Luvut ovat olleet punaisella, nyt tilanne on paranemassa

FARH:n rahastonhoitaja Bea Haapasen taloudellinen hieman sekava katsaus oli edelleen karua kuultavaa. Jos asian yrittää esittää positiivisesti, niin voidaan sanoa taloustilanteen huononemisen hidastuneen. Yhtiö on edelleen tappiolla, viimevuotisen vastaavan ajankohdan tappio yli $600.000 dollarista on noin puolittunut noin $315.000 dollariin. Kokouksessa jaetusta materiaalista selvisi myös, että FARH on saanut kauden aikana myös mittavasti lahjoituksia, yhteensä lahjoitukset olivat $388.159. Jos nämä lahjoitukset on laskettu mukaan tulokseen, ei todellista parannusta ole näkyvissä. FARH on kuitenkin muilta osin vielä yrityksenä velaton. Kuluista merkittävin oli kauden aikana Life Wellness konsultointiyhtiölle maksettu $140.000 korvaus.  Saadun selvityksen mukaan konsultit ovat kauden aikana saaneet mm. Lepokodin alueen annexoitua Lantanaan Lake Worthin asemesta. Nyt myös vesisopimus on tehty Lantanan kaupungin kanssa, jätevesi sen sijaan valuu edelleen Lake Worthin viemäreihin. Epäselväksi tarkkailijalle jäi kuitenkin Haapasen lausunto siitä, että konsulttiyritykselle maksetut korvaukset saadaan takaisin uudisrakennuksen rahoitussopimuksen yhteydessä. Aikaisemman Riverwood-yhtiön kanssa voimassaolleen kesken sopimuskauden puretun sopimuksen kustannuksia ei esitelty.

Rakennusprojektin vaatima tonttien hankinta yhdistämään Lepokodin nykyinen alue High Ridge Roadille tuli Lepokodille maksamaan noin $315.000, johon lainattiin aikanaan Kallein Fundin varoja.

FARH on joutunut lainaamaan Kallein Fundilta kauden aikana noin $200.000 suoriutuakseen palkkojen ja muiden laskujen maksusta.  Yleisön joukosta Kallein Fundin käyttöä paheksuttiin, sillä Kallein Fundin varat on rajattu käytettäväksi vain ja ainoastaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Asian käsittely jäi vain yleisökeskustelun asteelle, eikä mitään toimenpide-ehdotuksia tehty.

Haapasen mukaan viimesimpien kuukausien aikana toiminnallinen tulos on kivunnut lievästi positiiviseksi.

Jäsenuutiset

Jäsensihteerin mukaan jäsenten lukumäärä on kauden aikana pudonnut 12 henkilöllä. Menehtyneitä muistettiin lyhyellä hiljaisuudella. Asukkaiden puheenvuorossa arvosteltiin suuria hintojen korotuksia todeten ne kohtuuttomaksi ja asettavan vähävaraisempien jatkoasumisen kyseenalaiseksi. ML Palonen puheenvuorossaan kertoi huomanneensa hoitajien todella menettäneen työilonsa ja –ylpeytensä. Palonen kehoittikin johtokunnan jäseniä tulemaan tapaamaan asukkaita ja  seuraamaan lepo- ja hoitokotitoimintaa myös asukkaiden kannalta.

Yleisöstä tuli myös ehdotus jäsenkokouksien kokouskutsun postittamisesta. Puheenjohtaja Rantanen kuitenkin ilmoitti, että koska kokoukset ovat aina määräpäivina kahdesti vuodessa ja kokoukset ilmoitetaan painetussa lehdessä ja radiossa, sen pitäisi puheenjohtajan mukaan riittää.

Lepokodin (Resthome-osasto) käyttöaste on saatu laskennallisesti nyt korkeaksi, kun käyttettävissä olevien huoneiden lukumäärää on pudotettu ja  huoneita on myös varattu mm. kuntoutukseen. Vuodepaikkojen lukumäärä onkin nyt enää 58. Vuodepaikkoja lisenssin mukaan, joka olisi oikeampi vertailukohta täyttöasteelle, on kaikkiaan 150.

Johtajan puheenvuoro

CEO James Thompson

CEO James Thompson

James Thompson esitti nopean ja jokseenkin sekavan ja mitäänsanomattoman Powerpoint esityksen, jossa esiteltiin Lepokodin toiminnallista tulosta. Toisaalta, Thompson on ollut virassaan varsin lyhyen ajan, joten mahdollinen perspektiivin puuttuminen on mahdollista, mutta valitettavaa. Lyhyestä esityksestä kävi kuitenkin yleisökysymysten auttamana uuden ryhmänjohtajan, ”supervisorin” palkaaminen. Uuden, ilmeisesti melko hyväpalkkaisen henkilön tehtäviin kuuluu myös osa-aikaisesti paneutuminen markkinointiin. Epäselväksi kuitenkin jäi, ketkä henkilökunnasta kuuluvat uuden ryhmänjohtajan johdettavaksi.

Konsulttiyritys Life Wellness

Jokseenkin määräävään asemaan Lepokodilla on näyttänyt nousseen Life Wellness yhtiön konsultit Jack Bowersox ja Mark Eklo. Konsultit ovat konsultoineet FARH:n liittämisen Lantanaan, jossa

Jack Bowersox, Life Wellniss Inc

Jack Bowersox, Life Wellniss Inc

rakennusasiat käsitellään muutamassa kuukaudessa, Lake Worthissa suunnitelmien hyväksymiseen tarvitaan mahdollisesti yli vuosi.

Konsulttien konsultoima Lepokodin nimimuutos ja uusi logo on kuulemma otettu hyvin vastaan, korkeintaan pieni suomalaisyhteisö on sitä vastustanut. Lepokodin uusi logo kuitenkin kuvastaa konsulttien mukaan parasta osaa suomalaisuudesta, onhan kuvassa Suomen kansalliskukka, Amerikassa ilmeisesti harvinaisempi kielo. Melko paljastava lause löytyi myös esityskalvosta, jossa todetaan asuintilojen uudistamisen perusteena olevan muiden kuin suomalaisten asukkaiden hankkiminen vakauttamaan asukaskantaa ja stabiloimaan kassavirtaa.

Rakennusprojekti on jatkanut kehittymistään (ja konsulttien laskutusta) rahanpuutteesta huolimatta. Lepokodin talouden pelastajaksi ja rakennusprojektin ensimmäiseksi vaiheeksi on suunniteltu 30 paikkaista muistihäiriöisten yksikköä. Konsulttien markkinatutkimusten mukaan Palm Beachin piirikunnassa on satoja muistihäiriöisiä potilasehdokkaita, joten yksikön käyttöaste ei tule olemaan ongelma.  Tosin tutkimus ja kauniit kuvakalvot olivat samoja kuin jo vuosi sitten keväällä, rakennustöihin piti ryhtyä jo vuosi sitten toukokuussa.

Rakennusprojektin ensimmäisessä osassa mahdollisesti taas toukokuussa, vuotta mainitsematta, rakennetaan kolme erillistä samanlaista rakennusta, joissa on tilat myös keittiöille ja hoitohenkilökunnalle. Hieman outo ajatus tuli kuitenkin tarkkailijan mieleen. Jos muistiyksikköhuvilat ovat lähes itsekseen toimivia, keittiöineen ja hoitajineen, niin tuleeko niille myös oma henkilökunta? Jos ruoka valmistetaan itse ja hoitajat ovat vain muistiyksikköä varten, niin mitä Lepokodin toimintoja tarvitaan näiden muistiyksiköiden toiminnan pyörittämiseen. Jos kyseessä on niin hyvä liikeidea, niin eikö näitä muistiyksiköitä voisi perustaa kuka vain, vai tarvitaanko vanhalta Lepokodilta tähän vain voimassa oleva lisenssi? Mutta onhan konsultteja uskottava, heillähän on jo 153 projektia takanaan.

Uudisrakentaminen 

Rakennusvaihe I, uusi sisääntulo ja muistiyksiköt

Rakennusvaihe I, uusi sisääntulo ja muistiyksiköt

  Konsultit ovat löytäneet johtokunnalle kolme mahdollista rakennusyritystä uudisrakennusprojektiin.

Tarjolla ovat lyhyellä listalla paikallinen KAST ja muualla Floridassa toimivat The Douglas Company ja Brooks Freund nimiset rakennusyritykset. Näistä jollain kriteerilla johtokunta valitsee sitten lopullisen rakentajan.

Rahoituksen konsulttina toimii nyt Lancaster Pollard Financial Options yrityksestä Mr. Gerald Swiacki, joka ensikertaa projektista kuultuaan epäsi lainamahdollisuudet. Jos nyt FARH pystyy kuitenkin näyttämään useamman kuukauden jatkuvati positiivistä tulosta, saattaa pankkilainakin jo järjestyä. Tähtäimessä on kiinnityksellä varmistettu $4.9 – $6.9 miljoonan dollarin 4% korolla saatava pankkilaina. Lainan korot ovat minimisummallakin noin $190.000 vuodessa, siis $16,300 dollaria kuukaudessa.

Lainan järjestelystä vastaavan yrityksen kuluja ei kuitenkaan mainittu.

Muistiyksiköiden rakentaminen ja täyttäminen markkinointitutkimuksen mukaisesta potilasjonosta kestänee suunnitelman mukaan noin 8 kuukautta, jolloin korkoihin menee yhteensä vähintäin $130.000 ennen kuin uudet asukkaat pääsevät sisään ja maksamaan hoitomaksujaan. Konsultit vakuuttavat, että uudisrakennus ei tule kuitenkaan vaikuttamaan Lepokodin normaaliin toimintaan.

Mahdollinen laina tuleekin ilmeisesti pitämään sisällään korkokustannukset uuden yksikön käynnistymiseen saakka, samoin tarkkailija oli kuulevinaan, että konsulttiyrityksen kulut maksetaan samalla rakennuslainalla. Ilmeisesti tämän vuoksi kiinnitys joudutaankin ottamaan koskien Lepokodin koko aluetta ja omaisuutta, eikä vain uudisrakennusta. Rahoitusneuvotteluiden pitäisi alkaa aivan lähipäivinä. Toivottavasti Lepokodin talous kestää vielä tämänkin ponnistuksen.

Uusien muistiyksiköiden alta joudutaan purkamaan kokoustilanakin käytetty Annan Maja. Uusi ”Community Building” kokoushuone voidaan suunnitelmien mukaisesti rakentaa ”torille” vasta rakennussuunnitelman viimeisessä vaiheessa. Tosin sitä ei nykysuunnitelmiin ei oltu vielä edes piirretty. Johtokunta lupasikin pystyttää alueelle jäsenkokousta varten teltan, jossa sitten jäsenkokoukset voidaan mukavasti järjestää. Saadaanko sitten myös teltta järjestettyä Lepokodin Ystävien suosituille myyjäisille, jää edelleen nähtäväksi.

The Village on High Ridge kieloineen

The Village on High Ridge kieloineen

Kokouksen lopuksi otettiin uusien asioiden listalla mahdollisuus muuttaa Lepokodin johtokunnan valintatapaa. Lepokodin johtokunnan muodostavat yhdeksän eri suomalaisyhteisön lähettämät edustajat ja heidän varaedustajansa. Johtokuntaan saatettaisiin saada enemmän esimerkiksi liikemaailmaa ymmärtäviä henkilöitä, jos johtokunta, tai edes osa siitä valittaisiinkin suoraan Lepokodin jäsenistöstä. Muutos vaatisi muutoksen valmistelun jälkeen jäsenistön hyväksynnän kahdessa peräkkäisessä jäsenkokouksessa. Jos jäsenistön asemaa näin vahvistettaisiin, pitäisi jäsenistölle valita oma  johto, tai ainakin jäsenkokoukselle oma puheenjohtaja. Nyt Lepokodin hallituksen puheenjohtajan toimiessa jäsenkokouksen sääntöjen mukaisesti myös jäsenkokouksen puheenjohtajana, Lepokodin hallitus pystyy melko helposti pitämään jäsenkokouksen hallinnassa, kuten aikaisempien riitaisten kokousten kulusta voi helposti päätellä.

Lepokodin jäsenten seuraava virallinen kokous on lauantaina, lokakuun 26 päivä, kahvittelu alkaa klo 1pm, varsinainen kokous klo 2pm.

Mainokset