Tunnelma tiivistyy Lepokodin Jäsenten vuosikokouksen lähestyessä

The Village on High Ridge

The Village on High Ridge

Lepokodin Jäsenten vuosikokouksen lähestyessä on joukko vanhoja, itsekin Lepokodin palveluita käyttäneet seniorikansalaiset halunneet ilmaista oman mielipiteensä Lepokodista, sen hallituksesta ja jäsenseurojen edustajista. Poikkeuksellisesti julkaisemme heidän kirjeensä anonyyminä, kirjoittajat ovat kuitenkin toimituksella tiedossa.

 

 

 

ME MUUTAMAT VANHAT LEPOKODIN JÄSENET OLEMME   SYDÄNJUURISSAMME   JÄRKYTTYNEITA

kuultuamme, etta jälleen jotkut jäsenjärjestöt ovat lähettämässä lepokodin hallitukseen samoja henkilöita, jotka viimeisten viiden vuoden aikana hävittivät puolet lepokodin omaisuudesta ja lisäksi täarvelivat lepokodin hyvää mainetta. Me tiedmme,etta joka dollari on saatu annetuksi sinne kovalla työlla 35 edellisen vuoden aikana ja että siella on edelleen ammattitaitoinen hyvä henkilökunta. Kuulimme myös,etta hoitokodin vuositarkastuksessa saivat hyvät numerot ja nykyinen johtaja on hyvä.

MUTTA HALLITUS ON TOIMINUT VASTOIN SÄÄNTÖJA hävittäen eikä kehittäen lepokotia ,jopa Kallein Fundin rahat on kuulemma hävitetty.

Koska meita tasokkaammat henkilöt eivat ole lopettaneet lepokodin hävittämistä niin me ehdotamme, etta me tavalliset jasenet joukkovoimalla painostamme kaikki yli vuoden hallituksessa olleet jättäytymään elakkeelle ja jasenjarjestot lahettavat nyt hallitukseen vain sellaisia henkiloita,jotka kykenevat pyyteettomasti kehittamaan lepokotia.

Jos jasenjarjestot lahettavat sinne edelleen lepokotia tuhoavia henkiloita,niin me ehdotamme,etta pidetaan ylimaarainen jasenkokous ja muutetaan saantoja niin,etta hallituksen jasenet valitsee jasenisto,eika enaa jasenjarjestot.. Siten me kunnioitamme myos niiden henkiloiden tyota,jotka perustivat lepokodin tahankin mennessa jo 5000-6000 amerikansuomalaiselle turvakodiksi ja autamme sen entista ehompana auttamaan amerikansuomalaisia turvakotina,jossa voi puhua myos suomen kielta.

Viime vuosina on kuulemma hallituksella ollut ajatuksia myyda lepokoti ja taas eilen tassa lehdessa oli uusi ”Sammonryosto” ajatus.

Nyt me lopetetaan sellaiset ajatukset ja autamme joukkovoimalla lepokotia seuraavalle 40-vuodelle, seuraten vast’edes avoimen johtamisen avulla,etta vielakin varakas lepokoti (kiinteistoomaisuus) tulee viela varakkaammaksi ja paremmaksi seka turvallisemmaksi turvakodiksi !

JASENISTÖN KOKOUKSESSA LOKAKUUN 25 PÄIVÄNÄ KLO 2 PM TAVATAAN JA TOIMITAAN tarvittaessa voimakkaasti ja pyytakaa kaikki lepokodin jatkamista haluavat jasenet mukaan—toivomme !

Olemme puhuneet ja ajatelleet tietojemme varassa kuka amerikansuomalaisista olisi taalla, tassa erikoisesti maineen tahraamisen takia vaativassa tilanteessa , paras henkilo hallituksen puheenjohtajaksi. Vain Eversti Harry Manner sai meidan kaikkien luotta- muksen ja arvostuksen tehtavaan. Kysyttyamme hanen suostumustaan, han sanoi voivansa toimia yhden vuoden hallituksen puh.johtajana,jos enemmisto jasenista niin haluaa ja hallituksen jasenet vaihtuvat uusiksi.

Meidan mielestamme olisi valttamatonta valita myos jo nyt jasenkokouksen puh. johta jaksi Eversti Harry Manner ja sihteeriksi yhta luotettava henkilo,jotta saisimme alun korkeammalle tasolle ja ihmisten luottamukselle lepokotiin ja sen tulevaisuuteen. Jos olette samaa mielta ja haluatte kannattaa Harry Manneria hall. puheenjohtajaksi, niin yhtykaamme yhdeksi voimaksi ja palautetaan ne arvot voimaksi,joita oli lepokodin perustamisen aikoihin.

Mainokset

Uusi Lepokoti Kerhotalon tontille?

Rakennusinsinöörii Pekka Heiskanen

Rakennusinsinööri Pekka Heiskanen

Lepokodin kunnossapitopäällikkönä toimiva kansainvälistä kokemusta omaava rakennusinsinööri Pekka Heiskanen on avannut mielenkiintoisen ajatuksen Lepokodin paikan vaihdosta. Uudisrakentaminen Kerhotalon tontille saattaisi auttaa myös suomalaisen harrastustoiminnan säilymistä eteläisessä Floridassa.

KERHOTALO – LEPOKOTI – SUOMI TALO

Haluan korostaa, että tämän mielipidekirjoituksen tarkoituksena ei ole syyttää ketään eikä kritisoida tehtyjä päätöksiä, vaan antaa uusi vaihtoehto Lepokodin vaikean taloustilanteen ratkaisuun.

Lepokodin takkuisen rahoitustilanteen ratkaisuiksi on ehdotettu erilaisia rahoitusvaihtoehtoja aina joukkovelkakirjojen myynnistä Lepokodin tontin pilkkomiseen ja osan myyntiin esim Costcolle. Hankituilla varoilla, omalla rahalla olisi sitten tarkoitus lähteä rakentamaan uutta muistiyksikköä ja kunnostamaan hoitokotia.

Ajatus on sinänsä hyvä, mutta siinä ei oteta huomioon Hoitokotia tukevien osastojen, mm. keittiön huonoa kuntoa. Lisäksi on otettava huomioon, että Hoitokodin kunnostaminen nykyvaatimuksien mukaiseksi on teknisesti mahdoton tehtävä käyttäen nykyisiä rakennuksia. Tarvitsemme ongelmien ratkaisuun kokonaan uudenlaisen ajatuksen.

Täällä Etelä-Floridassa vakituisesti asuvat tunnustavat kahden “haalin” ylläpidon raskauden suomensukuisen väestönosan ikääntyessä ja vapaaehtoistyöhön halukkaiden ihmisten vähentyessä nopeassa tahdissa. Tulevaisuudessa väestömäärä eittämättä riittää korkeintaan yhden talon ylläpitoon.

Vanhat suunnitelmat - uusi paikka?

Vanhat suunnitelmat – uusi paikka?

Lepokodin tontin pinta-ala on 11.2 eekkeriä sekä lisäksi on hankittu 0.5 eekkeriä uuden sisääntulotien aluetta. Tästä alueesta n. 22 % on operatiivisessa käytössä, eli n. 2.5 eekkeriä. Lepokodin rakennukset on rakennettu yhteen kerrokseen

Kerhotalon tontti puolestaan on 3.2 eekkeriä. Molemmat maa-alueet ovat kaavoitettu “multi-residential” alueeksi ja molemmilla kiinteistöjen alueella on samat kunnallispalvelut. Kerhotalon tontille EHKÄ voisi rakentaa kaksikerroksisia taloja (ainakin rajanaapurina on uusia kaksikerroksisia ”apartment” rakennuksia). Kerhotalolta ja Lepokodilta on yhtä pitkä matka mm. John F. Kennedyn sairaalaan.

Ainoa suurempi ero on, että Kerhotalo EI sijaitse rautatien vieressä eikä pienlentokoneiden laskeutumisreitillä, joten sijainti on turvallisempi ja rauhallisempi ikäihmisten hoitolaitokselle.

Mielestäni olisi nyt lähdettävä vakavasti harkitsemaan uuden hoitokodin rakentamiseksi Kerhotalon tontille.

Suomi Talo jäisi tässä suunnitelmassa suomalaisyhdyskunnan kulttuuri- ja huvitoimintaan. Yksi suomalaisten kokoontumispaikka keräisi enemmän osallistujia tilaisuuksiinsa, jolloin Suomi Talon talous vakiintuisi. Lepokodin kiinteistön myynnistä saataisiin alkupääomaa ja katettaisiin uuden Lepokodin rakennusten rakennuskustannuksia.

Kuvat aikaisemmasta suunnitelmasta

Kuvat aikaisemmasta suunnitelmasta

Projektin kustannuksiin en ota kantaa, koska niihin vaikuttaa mm. rakennettavan laitoksen käyttötarkoitus. Tulisiko kompleksiin ”skilled nursing home” , ”assisted living facility” , ”memory care unit” vai yhdistelmä näistä kolmesta. Varmaankin apua kuitenkin alustavaan kustannuslaskentaan voisi saada aikaisemmista suunnitelmista, jotka ovat haudattuna Lepokodin arkistoihin.

Aikataulukin on melko vaikea arvioitavaksi. Todennäköisesti kuitenkin puhutaan vuosista, ennenkuin avajaisia päästäisiin viettämään johtuen mm. suomalaisyhteisön riitaisuudesta sekä lupa-asioiden käsittelyn hitaudesta.

Tällä paikanvaihdolla meillä suomalaisilla olisi myös tulevaisuudessa tarjota suomenkielisille vanhuksille ajanmukainen hoitopaikka omalla kielellä.

Jos tämä ehdotus hautautuu kuitenkin historian kirjoihin, niin sille ei voi mitään. Jos se kuitenkin toisaalta ehkäisee Lepokodin ongelmien unohtamista ja vaipumista ruusunpunaisiin kuvitelmiin tulevaisuudesta, niin se on tehnyt tehtävänsä.

Toivottavasti kuitenkin joku alueen aktiivisista henkilöistä ottaa kirjoituksen vakavasti ja lähtee tutkimaan tätä vaihtoehtoa muiden rinnalla.

Pekka Heiskanen