Lepokodin Jäsenten sääntömääräisen kokouksen jälkikirjoitus, lokakuu 2014

Lepokodin Jäsenien vuosikokous pidettiin tavan mukaan lokakuun viimeisenä lauantaina. Paikalle oli kuitenkin saapunut vain nelisenkymmentä jäsentä noin kolmestasadasta. Kokouksessa ei kuultu vielä koeajalla olevan johtajan puheenvuoroa, johtajan muiden kiireiden ollessa Jäsenkokousta tärkeämpiä.

Kokouksessa saadun katsauksen mukaan Lepokodin talous on edelleen alamaissa, laitoksen toiminta tuottaa edelleen tappiota. Puheenjohtaja Rantanen kertoi vuoden tuloksen oleva noin puoli miljoonaa tappiolla, jaetussa aineistossa näytetään kuitenkin kaudelta noin neljännesmiljoonan tuottoa. Puolivuotiskauden talous näyttää paremmalta muutaman avokätisen lahjoituksen ansiosta. Asukkaiden virkistystoimintaan ja hyvinvointiin korvamerkitty Kallein Fund on nyt syöty tyhjäksi, koska Kallein Fundin varat ovat vain puheenjohtaja Rantasen lausuman mukaan vain noin 10.000 dollaria. Rahastoa ei edes mainita auditoimattomassa yleisölle jaetussa taloustiedotteessa. Kallein Fundin varat olivat vielä vuonna 2006 lähes miljoona dollaria.

Katja Pukkilan johtamassa Lepokodissa on nyt 35 potilasta, joista 2 ECC potilasta, jotka kuuluisivat ennemminkin Hoitokodin puolelle. Pukkila raportissaan kertoi asiakkaiden hankinnan vaikeutuneen entisestään Floridan valtion uuden potilashallintajärjestelmän takia. Valtio suosii kotihoitoa mahdollisimman pitkään ja potilaiden kunnon huonontuessa he joutuvatkin siirtymään suoraan Hoitokodin hoiviin.

Saadakseen lisää asukkaita Lepokotiin yritetäänkin nyt muuttaa Länsisiiven loppupää 20 hengen Altzheimer-potilaan osastoksi. Muutoksia varten on paikalla käynyt myös arkkitehti, jonka suunnitelmia tarvitaan muutoslupien saamiseksi.

Dorothy Beckmanin antamassa taloustiedotteessa kerrottiin Lepokodin tuottamasta noin $63.736 dollarin tappiosta. Hoitokoti puolestaan tuotti kuukaudessa 53.165 dollarin voiton, joten tappiota syntyi yhteensä kesäkuussa noin $10.000 dollaria.

Koko kauden tulos tähän mennessä on voitollinen noin 305.649 dollaria, josta lahjoitusten osuus on noin 224.000. Kulupuolelta nostettiin esille tilintarkastuksen tarkastusmaksu, johon tarvittavat 20.000 dollaria säästettiiin, joten Jäsenille jaettiinkin taloustiedoista tarkistamaton versio. Vastuuvakuutukset ovat nousseet nyt $220.000 dollariin, lakimiehille on maksettu noin $30.000 dollaria. Suurin kuluerä on edelleen palkat, joita FARH maksaa noin $3 miljoonaa dollaria vuodessa.

Puheenjohtaja Rantasen kokouksessa antamassaan selvityksessä nykyisellä henkilökunnalla voitaisiinkin hoitaa selvästi suurempi Hoitokodin potilasmäärä. Jostain oudosta, kokoukselle selvittämättömästä syystä 40 potilan rajapyykin ylityttyä joudutaan henkilökunnan määrää kasvattamaan, ei suinkaan lineaarisesti vaan seuraavalle portaalle, jolla voitaisiin hoitaa seuraavatkin 40 potilasta. Nyt kun potilaita on 45, henkilöstökulut per asukas ovat kovin korkeat ja epätaloudelliset. Myös Lepokodin asukkaille on huonoja uutisia, odotettavissa on asumishintojen korotus.

Puheenjohtaja kumosi myös paikkakunnan paperilehdessä annetut virheelliset tiedot. Rantanen aikoo jatkaa FARH hallituksen jäsenenä, mutta ei enää ole käytettävissä puheenjohtajana.

Muutoin tiukasti johdetussa kokouksessa koettiin myös hieman kummallinen episodi, jossa paikkakunnan paperilehden omistaja ja päätoimittaja sai vapaasti pitää lehtensä mainostuokion.

Lepokodilla markkinointijohtajana toiminut Pirjoleena Koskinen oli jo ennen kokousta ilmoittanut siirtyvänsä pois Lepokodin palveluksesta. Vajaan vuoden mittainen markkinointipesti ei ilmeisesti ole tuottanut Lepokodille toivottuja tuloksia ja markkinointijohtajan tehtävien kirjallinen uudellenmäärittely Koskisen toivomusten vastaiseksi sai Pirjoleenan vetämään johtopäätöksensä ja irtisanoutumaan palveluksesta. Tunteikkaassa puheenvuorossaan ei kokous kuitenkaan saanut kuulla lainkaan tehdyistä markkinointitoimenpiteistä eikä niiden tuloksista, vaan katsauksen anti supistui yrityksessä sovellettavien kielimääräysten ja käytännön arvosteluun.

Harry Manner olisi ottamassaan puheenvuorossa selvittänyt paperilehdessä julkisuuteen nostettuja Mannerin ja Lepokodin välisiä oikeuskäsittelyssä olevia suhteita. Tämän aloituksen puheenjohtaja Rantanen keskeytti varsin tylysti ja päätti saman tien koko kokouksen.

Kokous kesti 47 minuuttia.

Muistiinpanoista kirjannut Timo Vainionpaa

Mainokset