Suomalainen Lepokoti Floridassa kuuluttaa kaikilta positiivistä asennetta

kokouskuvaTimo Vainionpaa, USAsuomeksi

Lepokodin johtokunta oli kutsunut suomalaisalueella toimivien seurojen edustajia aamukahville ja neuvonpitoon Lepokodin tulevaisuudesta ja valottamaan uuden johtokunnan ajatuksia yrityksen tulevan toiminnan turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Johtokunnan avauspuheenvuoroissa todettiin ainoana konstina Lepokodin toiminnan jatkoon olevan asukasmäärien kasvattamisen. Vuosien mittaan epäonnistunut markkinointi ei ole pystynyt tekemään Lepokodista tarpeeksi vetovoimaista, asukasmäärät ovat pienentyneet jatkuvasti, aivan viimeaikoihin saakka. Nyt kuitenkin on ilahduttavasti saatu taloon uusia asukkaita, joten tilanne on toivottavasti hieman helpottumassa. Johtokunta kuuluttaa nyt esille aikaisempien vuosien talkoohenkeä ja yhteistoimintaa kaikkien suomalaisseurojen kanssa.

Esitetystä talousraportista huolimatta johtokunta on selvästi päättänyt saada tilanteen muuttumaan paremmaksi ja haluaa nyt luoda Lepokodin tulevaisuudenuskoa koko suomalaisyhteisöön. Johtokunnalla on monta uutta ja joitakin ennenkin esitettyjä ajatuksia Lepokodin toiminnan parantamiseksi. Ehdotuksissa painotetaan yrityksen tunnettuuden parantamista järjestämällä varainkeruukävelyitä ja erilaisia Suomi-tapahtumia Lepokodin tiloissa. Johtokunta on myös keskustellut Lepokodin vanhan nimen palauttamista, työpukujen käyttöönotosta ja hoitokotitoiminnassa tärkeiden ”arvostustähtien” nostosta.

Johtokunnan edustajat kävivät lyhyesti läpi uusien toimintamuotojen mahdollisuuksia, muistihäiriöisten hoitokodin ja päivähoidon, hospitz-yhteistyön ja suuren uudisrakennusprojektin aikana hankittujen tonttien hyödyntämisen. Kaikki muutokset vaativat kuitenkin vaativat varoja, joita tällä hetkellä ei ole. Rakennusten kunnostaminen uusiokäyttöön on nyt myös uuden johtokunnan taholta todettu mahdottomaksi saada  uusien määräysten mukaisiksi, joten uudisrakentamien on lopulta ainoa vaihtoehto. Myös Lepokodin alueen liittäminen Lantanan kaupunkiin on tuonut uusia vaatimuksia.

ronhollerandKoko FARH Inc –yhtiön toimitusjohtajana toimiva Ron Hollerand antoi myös erittäin asiallisen katsauksen. Hollerand puheenvuorossaan kertoi toiminnan kulmakivenä olevien vakuutusyhtiöiden vaikeasta lähestymisestä. Isot vakuutusyhtiöt eivät ole halukkaita vaihtamaan suosittelemiaan hoitokoteja, eivätkä mielellään lisää pieniä yksityisiä hoitolaitoksia listalleen.  Toimitusjohtaja Hollerandin mukaan laitokseen olisi kyllä halukkaita tulijoita, mutta uusien asukkaiden vakuutusyhtiöt eivät siirtoa salli. Hollerandin mukaan varsinkin hoitokotien toiminta on nykyisin yhtä säännösteltyä ja valvottua kuin atomivoimalan rakentaminen.

Toimitusjohtaja Hollerand oikaisi myös suomalaisyhtisössäkin kulkeneita puheita Lepokodin hoidosta saamien ”tähtien” putoamisesta täydestä viidestä välttävään kahteen. Vaikka kaksi tähteä ei olekaan paikkaa mairitteleva, tähtimäärän putoamiseen on vaikuttanut eniten pistelaskun uudistuminen, jolloin uuden arvosteluasteikon mukaan annettuja tähtiä ei voi edes verrata aikaisempaan pisteytysjärjestelmään.

Pöytäkeskustelussa tuli myös esille, että ”tähtiä” seurataan vain Hoitokodin toiminnassa, Lepokodin toimintaa ei arvioida lainkaan samalla tavalla. Lepokodin ”tähdet” yritykset myöntävät  periatteessa laitokset itse, hotellitoiminnan mallin mukaan markkinoinnin tueksi.

Epävirallisen kokouksen lopuksi pyydettiin osallistujilta ”aivoriihtä”. Nopeasti käydyssä keskustelussa tuli esille muutamia ehdotuksia, vanhan nimen palauttamisesta varainkeruukampanjoiden teemoihin. Muutamassa puheenvuorossa kannatettiin myös entistä ankarampia säästötoimenpiteitä ja hallintomallin uudistamista. Uudempien ehdotusten joukossa oli esimerkiksi ”puhelähettilään” hankkiminen kiertämään merkittävämpiä ikä-ihmisten yhdyskuntia ja yhteydenotot Yhdysvalloissa toimiviin noin 600 suomalaisyritykseen tuen saamiseksi.

Lepokodin uusiutunut johtokunta on tehnyt paljon työtä Lepokodin tilanteen kartoittamiseksi ja kertoo nyt tarvitsevansa koko amerikansuomalaisen yhteisön tuen ja positiivistä julkisuutta. Positiivisuutta tarvitaan varsinkin rahastonhoitajan antamiin lausuntoihin, tai ainakin ne pitäisi muotoilla varovaisemmin. Ellei sitten tarkoituksen ole shokkihoidon antaminen suomalaisyhteisölle.

Mainokset