Lepokodin jäsenten vuosikokous: Vähän tietoja – vähän villoja

Floridan suomalaisen lepokodin jäsenten vuosikokous pidettiin salamavauhtia 10/28/17 Lepokodilla. Paikalle oli vaivautunut  21 henkilöä, joista vain 18 oli parisataapäisen Lepokodin jäsenistön edustajia, kokous saatiin niukasti julistettua päätösvaltaiseksi.  Toimittajaa hämmästytti myös lähes koko johtokunnan poissaolo vuoden ”tärkeimmästä” kokouksesta.

farhkokous2017

FARH-yhtiön Jäsenistön vuosikokous Annan Majalla

Lepokoti on ollut suomalaisen työn ja yhteishengen saavutusten keskeisenä muistuttajana Floridan suomalaisalueella jo yli 40 vuotta. Yhteiskunta Lepokodin ympärillä on kuitenkin kiihtyvästi muuttunut, lepokodin  mahdollisten asiakkaiden vaatimustaso nousut ja auttamattomasti vanhentuneiden rakennusten vaikea ylläpito on ajanut lepokodin edelleen jatkuvaan  taloudelliseen ahdinkoon.

 

Lepokodin johtokunta koostuu alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista, joiden pitäisi toimia linkkina Lepokodin ja seurojen jäsenten välillä. Kun Lepokoti ajautui taloudelliseen puristukseen jo vuonna 2006, suomalaisseurojen olisi jo silloin pitänyt puuttua tiukemmin asiaan ja vaatia muutoksia ja uudistuksia, joihin olisi hyvien vuosien aikana kertyneellä pääomalla vielä voitu ryhtyä. Lepokodin johtokuntaan usein vastentahtoisesti lupautuneet edustajat jätettiin kuitenkin päättämään  vaikeista liiketaloudellisista asioista ilman asioiden tarkempaa tuntemusta. Lepokodin johtokunnan toiminta jäi vain muutaman aktiivin hartioille.

 

farhjohto

Toimitusjohtaja Daniel Benson,  keskellä FARH-yhtiön halliituksen sihteeri Tia Wright ja yhtiön hallittuksen puheenjohtaja Lila Lane

Lepokodin jäsenten vuosikokous 2017 ei tuonut oikeastaan juuri mitään uutta. Ensimmäistä kertaa todettiin sentään peittelemättä vuosien 2005 – 2015 kertyneiden tappioiden määräksi kaikkiaan yli $3.6 miljoonaa dollaria.  Kuluneen 2016-2017 kauden tappiot on edelleen rumaa luettavaa, yhteensä $184.805 dollaria. Määrä on 3,7 prosenttia kaikista tuotoista, joka on liiketaloudelisesti kestämätöntä.

 

Erikseen mainittiin vain lahjoitusten määrä $14.393 dollaria. Koska mitään tasetietoja ei edelleenkään ole annettu ei koko yrityksen taloudellisesta kantokyvystä ja tulevaisuuden näkymistä voi sanoa yhtään mitään.

 

Ainoa pieni tarkkakorvaisille lisätietoja antanut puheenvuoro oli uuden administraattorin, toimitusjohtajan Daniel Bensonin esitys kokouksen lopuksi. Benson on korvannut aikaisemman toimitusjohtajan, erikoisessa poliisejakin vaatineessa tapahtumaketjussa yhtiön palveluksesta eronneen Ron Hollerandin. Tästä tapahtumasta eikä uuden toimitusjohtajan valinnasta tai taustasta ei hallituksella ollut mitään yleisölle kerrottavaa.

 

Myöskään kuulopuheiden perusteella hoitokodin valtion myöntämien lisenssien myynnistä eikä aikaisemmin vireillä olleesta maa-alueiden kaupasta FARH-yhtiön ilmeisesti vain periaatteessa korkeinta valtaa käyttävälle jäsenistölle ei tarjottu mitään tietoa.

 

FARH-ythtiöllä ei myöskään ollut mitää kerrottavaa äskeisen Irma-hurrikaanista selviytymisestä. Toimituksen saamien tietojen mukaan lepokodilla oli ryhdytty kokemusperäisiin poikkeustoimenpiteisiin, joilla ilmeisesti säilyttiin ilmastointilaitteiden pysähtymisen pahemmilta seurauksilta. Kuvernööri Scottin uusistä määräyksistä pakollisesta omasta sähköntuotannosta verkkovirran katkettua olisi ollut aiheellista antaa katsaus.

 

Toimitusjohtaja Bensonin maininnasta helpommin hoidettavasta ja taloudellisesti kannattavammasta 45-paikkaisesta Hoitokodista saattoi tarkkakorvainen ja parempimuistinen kuuntelija todeta 15 paikan, siis lisenssin ilmeisesti vastikkeellisesta siirrosta muille yrityksille. Koska mitään yrityksen tasetietoja ei ole edelleenkään annettu, koko jäsenistö jätetään yhtiön hallituksen toimesta kokonaan pimentoon ja villien  huhupuheiden harhaanjohtamaksi.

 

Olennaisista yrityksen toimintaan vaikuttavista asioista tiedottamatta jättämisen selitykseksi ei kelpaa edes tiedon jakamisen johtokunnassa olevien  jäsenorganisaatioiden edustajien tiedotuksen kautta, kaikki jäsenet eivät välttämättä kuulu mihinkään jäsenjärjestöön. Liikesalaisuuksiin tai keskeneräisiin asioihin vetoaminen ei vuodesta toiseen pitäisi jatkua.

 

Uusi toimitusjohtaja Daniel Benson piti kokouksen lopuksi vauhdikkaan, liikennevaloilla ja Proustilta lainatuilla mietelauseilla koristellun hengenkohotuspuheen, jossa vannottiin tehdyistä virheista opitun ja nyt edessa olevan renesanssin. Esityksessä korostettiin menestyksen tekijönä potilaiden palautteen kuuntelua, henkilökunnan itsetunnon kohottamista ja taloudellista tehokkuutta.

 

likennevalot

Bensonin esityksessä oli mukana myös CMS-yhtiön raportti, jonka perusteella Floridan suomalainen lepokoti on  vajonnut viisiportaisella asteikolla vain kahden arvostustähden laitokseksi. Tähtiluokituksessa vain yhden tähden sai ”Health Inspections” l. terveystarkastukset, mutta ”Quality Measures” ja ”Staffing” olivat neljän tähden arvoisia. Vaikka ”Henkilökunta” saikin nuo neljä tähteä, on henkilökunnan koulutus ilmeisesti vinoutunut, yhtiön palveluksessa on vain kolmen tähden arvosta rekisteröityjä hoitajia, ”Registered Nurses”. Benson onkin luvannut aloittaa toimenpiteet tähtiluokituksen parantamiseksi ja sen avulla potilas- ja asukasmäärän noston kannattavlle tasolle.

 

Esityksessä kerrottiin myös suunnitelmista saada laitokselle asianmukaista mainontaa ja korottaa laitoksen tunnettuutta laskut lopulta maksavissa vakuutusyhtiöissä, parantaa maksuvalmiutta perimällä ”maksuhaluttomilta” potilaista rästiin jääneet maksut ja sopeuttaa henkilökunnan määrä asukkaiden määrään tarkemmin.

 

Luvassa tulevina vuosina on rakennusten ulkonäön kohennusta ja parempaa ylläpitoa,  kuntoutustoiminnan lisäämistä ja laadun parantamista yksityishuoneilla. Tehtävälistalla oli myös muistisairaiden yksikön ja aikuisten päivähoitotoiminnan aloitus. Lisäksi esityksessä listattiin antiikkisen kellokorttijärjestelmän korvaaminen uudella työajan seurantajärjestelmällä, henkilökunnan uudelleenkoulutusta ja varojenkeruu- ja joukkorahoitusprojektien aloitus.

 

IMG_6668

Toimitusjohtaja Benson kutoi vähälukuiselle yleisölle kauniin kuvan uuteen kukoistukseen nousevasta suomalaisesta, etnisyyttä ja eettisyyttä korostavasta modernisti toimivasta ja taloudellisesti kannattavasta  hoitolaitoksesta, jolla on pitkät ja kunniakkaat perinteet.

 

Nähtäväksi jää kuinka tässä onnistutaan, tuloksia kun on pakko ilmeisesti jäädä vain odottamaan nähtäväksi väliaikatietojen puuttuessa.

 

Tietoa ei tunnu olevan tarjolla – edes jäsenistölle.

 

Puheoikeudettomana tarkkailijana kokouksessa ollut Timo Vainionpää

Mainokset

Hoito- ja lepokodeille kova ja kallis vaatimus Floridan valtiolta

Nyt jo 12 vanhuksen kuolemaan johtanut ilmastointilaitteiden pysähtyminen etelä-floridalaisessa hoitokodissa lähellä Miamia Irma-hurrikaanin aikana on johtanut Floridan valtion kovaan vaatimukseen kaikkien hoito- ja lepokotien varavoiman täydentämisestä.

Valtion uusien hätätilamääräyksien mukaan lepo- ja hoitokotien on oltava omavaraisia sähkön tuotannossa sähkön saannin keskeytyessä ja pystyttävä pitämään tilojen lämpötila 80F (26.6C) asteessa 96 tuntia omalla, verkosta riippumattomalla varavoimalla. Laitoksille myönnettiin 45 päivää aikaa tehdä uusien määräysten mukainen suunnitelma varavoimasta ja toteuttaa suunnitelma 60 päivän aikana.

Jos varavoimaloita ei asenneta määräajassa, uhkaa laitoksia toimintakielto, lisenssin menettäminen ja laitoksen sulkeminen.

Floridassa on mahdollisesti noin tuhat vanhustenhoitolaitosta (ALF,SNF), joita uudet määräykset koskevat. Suuri osa floridalaisista hoito- ja lepokodeista on asentanut pienemmän ja halvemman varavoimalaitoksen tiloihinsa. Varavoimalla on pystytty sähköjen katketessa pitämään päällä valot, keittön jääkaapit ja lääketieteelliset hoitolaitteet.

Valtion antamien uusien määräysten mukaan laitosten on pystyttävä pitämään myös ilmastointilaitteet toiminnassa omalla varavoimallaan. Tähän tarvitaan jo huomattavasti järeämpää kalustoa.

Floridan suomalaisen lepokodin kunnossapitopäällikkö, rakennusinsinööri Pekka Heiskanen kertoi määräysten aikataulun olevan täysin epärealistisen.

”Jos lähdetään rakentamaan systeemiä aivan alusta, ensin pitää tietenkin palkata sähkösuunnittelija, joka kartoittaa voimassa olevan systeemin, suunnittelee tarvittavan generaattorin tehon ja muutokset laitoksen sähkötekniikkaan. Suunnittelun jälkeen kilpailutetaan urakoitsija, joka anoo tarvittavat luvat ja suorittaa työt. Olemme olleet yhteydessä yhteen urakoitsijaan, joka totesi realistisen aikataulun hankinnalle olevan ehkä kuusi kuukautta. Kaikki tietysti riippuu myös generaattorien saatavuudesta. Järjestelmän kustannuksia ei edes alan spesialistit pysty arvioimaan, koska mm. kuvernööri Scottin vaatimuksesta puuttuu tarkat tiedot esimerkiksi siitä, kuinka suuren alueen ilmastoinnin pitää kattaa per potilas”, kertoo Heiskanen.

”Suomalaisella Lepokodilla olisi helppo ratkaista ongelma. Meillä on valmiina vaihtokytkinkaappi, johon voi liittää generaattorin, joka pystyy takaamaan sähkön koko laitokselle ja ilmastoinnin kaikkialle. Riittävän kokoisen generaattorin hinta on uutena n. $100.000 ja siitä ylöspäin. Lisäksi tarvitaan noin 3000 gallonan (11.300 litraa) dieseltankki kuvernööri Scottin vaatimaan 96 tunnin omavaraisuuteen . Generaattorin polttoaine ei saa olla verkosta johdettua maakaasua, vaan polttoaineen pitää olla paikalla varastoitua, jolloin ei olla riippuvaisia julkisesta verkosta”, kertoo Heiskanen suomalaisen lepokodin tilanteesta.

”Suomalaiselle lepokodille asennettiin vuonna 2009 järjestelmä, johon voidaan liittää riittävän suuri generaattori huolehtimaan sähkön saannista koko laitoksen kaikkiin tarpeisiin. Samaan aikaan solmittiin paikallisen konevuokraamon kanssa sopimus mahdollisesti tarvittavasta vara- tai lisägeneraattorista. Valitettavasti nyt kuitenkaan vuokralaitteiden käytöstä sopiminen ei riitä viranomaisten uusien määräysten mukaan, vaan laitosten on oltava kokonaan omavaraisia hätätapauksissa. Viimevuotisen Matthew-hurrikaanin uhatessa konevuokraamon toimitusaika lisägeneraattorille oli kolme päivää”, Heiskanen toteaa. 

 

Timo Vainionpaa