Lepokodin toimitusjohtaja Dan Benson: Taloustilanne on korjaantumassa

20171111_112254-2Lepokodin kolme kuukautta virassaan ollut toimitusjohtaja Dan Benson oli hyvin avoin keskustellessamme FARH-yhtiön tilanteesta. Taloustilanne on parantumassa, lokakuu oli jo voitollinen, marraskuun tietojen toivotaan olevan yhtä hyviä marraskuulle osuvista kolmesta palkanmaksusta huolimatta. Paranevia lukuja ja nousujohteisia käyriä voidaan Bensonin mielestä odottaa jatkossakin.

FARH-yhtiön toimitusjohtaja Benson kertoo taloustilanteen parantumiseen olevan useita tekijöitä, kuten  uudistettu asukkaiden laskutusjärjestelmä,  Medicare-potilaiden määrän lisääminen ja asukasluvun kokonaismäärän nousu.

Benson kertoo Lepokodin sopineen osan Hoitokodin lisenssien myynnistä. 60-paikkainen Hoitokoti joutuu maksamaan valtiolle Medicare-maksuja kaikkista 60 vuodepaikasta, vaikka ne eivät olisikaan  kaytössä. Nyt Lepokoti onnistui myymään 10 linsenssiä ja ilmoitti valtiolle luopuvansa vielä viidestä lisälisenssistä, 45-paikkaisena Hoitokoti vapautetaan kokonaan korkeista vuodemaksuista.

Pienempänä toimivan Hoitokodin henkilökuntaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen vähentää, koska potilasmäärä varsin harvoin on ollut yli 45 ja henkilökunnan määrä on aikaisemminkin sopeutettu potilasmäärään eikä vuodepaikkoihin. Talon henkilöstöstä, samoin kuin asukkaista ja potilaista, noin puolet on suomenkielisiä.

Hoitokodin vuodepaikkojen virallinen vähentäminen antaa nyt myös mahdollisuuden lisätä Medicare-potilaiden määrää. Hoitokoti laskuttaa Medicad-potilaiden hoidosta noin $220 dollaria päivässä, esimerkiksi yksityishuoneista vaativien Medicare-potilaiden päivälaskutus on yli kaksinkertainen.

Benson kertoo myös varsinaisen Lepokodin, siis ”tuetun asumisen” osaston voivan nousta pientä voittoa tuottavaksi yksiköksi. Asukasluku ei ole välttämättä määräävin tekijä, sanoo Benson.  ”Suuri osa  Assisted living – osastolla olevista huonokuntoisemmista asukkaista päätyy väistämättä myöhemmin Hoitokotiin. Parempikuntoisille asukkaille pitää myös kehittää lisäpalveluita kuntoutukseen ja muuhun toimintaan”, sanoo Dan Benson.

Benson kertoo myös taloustoimiston vasta neljä kuukautta toimessa olleen Elaine Gordonin käyneen läpi yhtiön aikaisempaa laskutusta, joista löytyi lähes $2 miljoonan dollarin arvosta virheellisesti laskutettuja potilasmaksuja, myöhässä olevia suorituksia ja  kokonaan laskuttamattomia hoitomaksuja. Nyt laskutus on kokonaan uudistettu, asukkaille ja heidän omaisilleen on lähetetty asiasta tiedote.

Benson kertoi myös Floridan valtion muuttaneen vaatimuksia varageneraattorien pakollisesta hankinnasta. Kuvernööri Scott määräsi Irma-hurrikaanin jälkeen kaikki lepo- ja hoitokodit hankkimaan sähkökatkosten varalle 90 päivän kuluessa omat yleisistä energiaverkoista riippumattomat generaattorit. Määräys pikatoimista kumottiin kuitenkin oikeuden päätöksellä. FARH on tehnyt määräyksessä vaaditun, valtion jo hyväksymän varageneraattorisuunnitelman, jonka toimeenpanolle on nyt kuitenkin saatu lisää aikaa. Bensonin laatiman suunnitelman mukaan jo olemassaolevan maakaasugeneraattorin kunnostaminen määräysten mukaiseksi maksaisi noin $60.000, kokonaan uuden järjestelmän hinta olisi noin kaksinkertainen.

Toimitusjohtaja on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon seuranta- ja valvontatyökalun, jolla koko talon toimintaa voidaan ohjata. Näilläkin sivuilla kiihkeästi vuosia kaivattuja tarkempia tietoja voidaan nyt vihdoinkin odottaa saatavan, aikaisempi kirjanpito on ollut kovin  yksinkertaista ja varsin puutteellista ”tulot/menot” laskentaa.  Nyt osastoille laaditaan omat  talousarvionsa, jotka toimitusjohtaja hyväksyy ja myös seuraa niiden toteutumista. Toimitusjohtajan hyväksymät budjetit viedään sitten kokonaisuutena johtokunnan hyväksyttäväksi.

Dan Benson näkee työnsä suomalaisessa lepokodissa haastavana, mutta mielenkiintoisena. Bensonin mielestä Lepokoti on ollut liian itseensä käpertynyt eikä ole antanut riittävästi tietoa alueen suomalaisyhteisöille eikä FARH-yhtiön palveluita mahdollisesti tarvitsevalle amerikkalaiselle yleisölle.
Johtokunnan koostamien alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista on ollut hyvä ajatus, mutta Bensonin mielestä johtokunnalle vaikeina aikoina siirtyi liian paljon päätösvaltaa.  Lepokodin tilannetta huolestuneena seuranneet yritysmaailmassa toimineet tahot ovat esittäneet vapaaehtoisen neuvoa antavan ”Advisory Boardin” perustamista toimitusjohtajan tueksi. ”Vastuu yhtiön toiminnasta kuuluu toimitusjohtajalle, jonka toimenpiteitä yhtiön johtokunta valvoo”, määrittelee työnkuvaansa toimitusjohtaja yksiselitteisesti. ”Neuvoa antava ryhmä voisi ehkä paremminkin neuvoa johtokuntaa, elleivät ole itse siinä mukana.”

”Vanhustenhoito liiketoimintana on aivan oma kokonaisuutensa, jossa on omat sääntönsä ja lainalaisuutensa. Vanhustenhoito voi olla myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa, boomi Floridassa on vasta alkamassa ja vanhustenhoidon tarve kasvaa merkittävästi vuoteen 2022 mennessä”, sanoo toimitusjohtaja Dan Benson.

Timo Vainionpää

Mainokset