Lepokoti on päässyt pois punaiselta!

IMG_2589-468

Toimitusjohtaja Dan Benson kertoi viimeinkin iloisia uutisia

Lepokodin (FARH Inc) johtokunnalla ja toimitusjohtaja Dan Bensonilla oli miellyttävää kerrottavaa jäsenten vuosikokoukseen kertyneelle vain parikymmenpäiselle joukolle. ”Olemme saaneet taloutta korjattua, vuoden aikana olemme tuottaneet jo pientä voittoa. Tämän turvin olemme pystyneet vuoden aikana lisäämään henkilökuntaa, siirtymään vaadittaviin sähköisiin rekistereihin ja toteuttamaan lain vaatiman varavirtavoimajärjestelmän muutokset.”

 

 

 

 

 

Tuloja Lepodin (Resthome ja Nursinghome) toiminnasta tuli vuoden aikana  $5,860,597 dollaria ja kuluja kertyi $5,398,570 dollaria, joten säästöä kertyi vuoden aikana $462,027 dollaria.  Tulos on merkittävä, varsinkin kun edellisestä plussalla olleesta vuodesta on jo vuosia. Parantunut taloustilanne johtuu tietysti lisääntyistä asukas- ja potilasmääristä. Lepokodin ja hoitokodin asukasmäärät ovat nousseet selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Suunnitelmissa onkin nyt vanhusten ”päivähoito”, josta saataisiin myöhemmin myös asukkaita palveluiden pariin talon tultua tutuksi. Muistihäiriöisten osastoa saataneen vielä odottaa, vaadittavia investointeja ei vielä pystytä toteuttamaan.

Tarkempia vertailutietoja aikaisempiin vuosiin ei ole saatavilla, koska koko kirjanpito- ja talouden seurantajärjestelmä on vaihtunut matkan varrella. Kulu- ja tuottoraportti näytti kyllä hieman liian lyhyeltä. Nyt Jäsenistölle ei tarjottu taloustietoa erikseen lepokodin- ja hoitokodin tuotoista,  tulot oli  kuitattu vain yhdellä rivillä. Esimerkiksi lisenssien myynnistä tullutta rahaa ei ainakaan raportista selviä.  Ensi kerralla, vaikka jo puolivuotiskokoukseen toivoisi hieman tiheämpää kirjanpidon selvitystä.

Lahjoituksia Lepokoti keräsi  vuoden aikana $191,671 dollaria, jotka voisi esittää tulojen tarkemmassa erittelyssä eikä pelkästään erikseen tasesivun alareunassa.

Ensimmäistä kertaa Jäsenistö sai myös nähdä kauan kaivatun kirjanpidon taseen. Siinä ”Equity” rivillä esitettiin omaisuuden määräksi $1.234,410 dollaria.  Mitä lukuun sisältyy, ei kokouksen kulussa eikä jaetuista papereista tarkemmin auennut.  Mielenkiintoista olisi tietää, onko siinä vain rakennusten ja laitteiden arvo.  Tontin tai tonttien arvon arvelisi olevan merkittävästi suurempi jopa nykyisen hiljentyneen maakaupan aikana. ”Assets”-rivillä, siis ”vastaavaa” otsikon alla kun oli vain kassatilin ja saatavien määrä. Saatavien määrä, yli miljoona dollaria, on tosin huolestuttavan korkea, osa saatavista saattaa olla vanhentuneista ja vaikeasti perittäviä.

”Liabilities” eli ”vastattavaa” jako kertoi hieman enemmän.  Normaalien maksettavien laskujen  lisäksi sieltä voi nähdä, tosin yhdistetynä, hankitun pikkubussin ja ilmastointilaitteiden pitkäaikaisen velan olevan $83,229 dollaria.

Lopputulos on kuitenkin merkittävästi mukavampaa luettavaa kuin aikaisempina vuosina. Suuren työn tehneen johtokunnan ja toimitusjohtajan aktiivinen yhteistyö vaikuttaa toimivan hyvin. Nyt tilanteen rauhoituttua päästään normaaliin käytäntöön, jossa toimitusjohtaja johtaa toimintaa, jota johtokunta valvoo. Toimitusjohtaja Bensonin esityksestä näkyi tyytyväisyys tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin.

Myös henkilökunnan tyytyväisyys ja työilo on palannyt, sen henkilökunnan edustaja spontaanisti toimittajalle vahvisti jo ennen kokousta.  ”Täällä on kiva olla töissä!”

IMG_2595

FARH Incin jäsenistön kokoukseen osallistui 20 henkilöä, kokouksen päätösvalta saatiin kuitenkin vielä julistettua.

Kirjaajana Timo Vainionpaa/USAsuomeksi.com

Mainokset

Lepokodin toimitusjohtaja Dan Benson: Taloustilanne on korjaantumassa

20171111_112254-2Lepokodin kolme kuukautta virassaan ollut toimitusjohtaja Dan Benson oli hyvin avoin keskustellessamme FARH-yhtiön tilanteesta. Taloustilanne on parantumassa, lokakuu oli jo voitollinen, marraskuun tietojen toivotaan olevan yhtä hyviä marraskuulle osuvista kolmesta palkanmaksusta huolimatta. Paranevia lukuja ja nousujohteisia käyriä voidaan Bensonin mielestä odottaa jatkossakin.

FARH-yhtiön toimitusjohtaja Benson kertoo taloustilanteen parantumiseen olevan useita tekijöitä, kuten  uudistettu asukkaiden laskutusjärjestelmä,  Medicare-potilaiden määrän lisääminen ja asukasluvun kokonaismäärän nousu.

Benson kertoo Lepokodin sopineen osan Hoitokodin lisenssien myynnistä. 60-paikkainen Hoitokoti joutuu maksamaan valtiolle Medicare-maksuja kaikkista 60 vuodepaikasta, vaikka ne eivät olisikaan  kaytössä. Nyt Lepokoti onnistui myymään 10 linsenssiä ja ilmoitti valtiolle luopuvansa vielä viidestä lisälisenssistä, 45-paikkaisena Hoitokoti vapautetaan kokonaan korkeista vuodemaksuista.

Pienempänä toimivan Hoitokodin henkilökuntaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen vähentää, koska potilasmäärä varsin harvoin on ollut yli 45 ja henkilökunnan määrä on aikaisemminkin sopeutettu potilasmäärään eikä vuodepaikkoihin. Talon henkilöstöstä, samoin kuin asukkaista ja potilaista, noin puolet on suomenkielisiä.

Hoitokodin vuodepaikkojen virallinen vähentäminen antaa nyt myös mahdollisuuden lisätä Medicare-potilaiden määrää. Hoitokoti laskuttaa Medicad-potilaiden hoidosta noin $220 dollaria päivässä, esimerkiksi yksityishuoneista vaativien Medicare-potilaiden päivälaskutus on yli kaksinkertainen.

Benson kertoo myös varsinaisen Lepokodin, siis ”tuetun asumisen” osaston voivan nousta pientä voittoa tuottavaksi yksiköksi. Asukasluku ei ole välttämättä määräävin tekijä, sanoo Benson.  ”Suuri osa  Assisted living – osastolla olevista huonokuntoisemmista asukkaista päätyy väistämättä myöhemmin Hoitokotiin. Parempikuntoisille asukkaille pitää myös kehittää lisäpalveluita kuntoutukseen ja muuhun toimintaan”, sanoo Dan Benson.

Benson kertoo myös taloustoimiston vasta neljä kuukautta toimessa olleen Elaine Gordonin käyneen läpi yhtiön aikaisempaa laskutusta, joista löytyi lähes $2 miljoonan dollarin arvosta virheellisesti laskutettuja potilasmaksuja, myöhässä olevia suorituksia ja  kokonaan laskuttamattomia hoitomaksuja. Nyt laskutus on kokonaan uudistettu, asukkaille ja heidän omaisilleen on lähetetty asiasta tiedote.

Benson kertoi myös Floridan valtion muuttaneen vaatimuksia varageneraattorien pakollisesta hankinnasta. Kuvernööri Scott määräsi Irma-hurrikaanin jälkeen kaikki lepo- ja hoitokodit hankkimaan sähkökatkosten varalle 90 päivän kuluessa omat yleisistä energiaverkoista riippumattomat generaattorit. Määräys pikatoimista kumottiin kuitenkin oikeuden päätöksellä. FARH on tehnyt määräyksessä vaaditun, valtion jo hyväksymän varageneraattorisuunnitelman, jonka toimeenpanolle on nyt kuitenkin saatu lisää aikaa. Bensonin laatiman suunnitelman mukaan jo olemassaolevan maakaasugeneraattorin kunnostaminen määräysten mukaiseksi maksaisi noin $60.000, kokonaan uuden järjestelmän hinta olisi noin kaksinkertainen.

Toimitusjohtaja on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon seuranta- ja valvontatyökalun, jolla koko talon toimintaa voidaan ohjata. Näilläkin sivuilla kiihkeästi vuosia kaivattuja tarkempia tietoja voidaan nyt vihdoinkin odottaa saatavan, aikaisempi kirjanpito on ollut kovin  yksinkertaista ja varsin puutteellista ”tulot/menot” laskentaa.  Nyt osastoille laaditaan omat  talousarvionsa, jotka toimitusjohtaja hyväksyy ja myös seuraa niiden toteutumista. Toimitusjohtajan hyväksymät budjetit viedään sitten kokonaisuutena johtokunnan hyväksyttäväksi.

Dan Benson näkee työnsä suomalaisessa lepokodissa haastavana, mutta mielenkiintoisena. Bensonin mielestä Lepokoti on ollut liian itseensä käpertynyt eikä ole antanut riittävästi tietoa alueen suomalaisyhteisöille eikä FARH-yhtiön palveluita mahdollisesti tarvitsevalle amerikkalaiselle yleisölle.
Johtokunnan koostamien alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista on ollut hyvä ajatus, mutta Bensonin mielestä johtokunnalle vaikeina aikoina siirtyi liian paljon päätösvaltaa.  Lepokodin tilannetta huolestuneena seuranneet yritysmaailmassa toimineet tahot ovat esittäneet vapaaehtoisen neuvoa antavan ”Advisory Boardin” perustamista toimitusjohtajan tueksi. ”Vastuu yhtiön toiminnasta kuuluu toimitusjohtajalle, jonka toimenpiteitä yhtiön johtokunta valvoo”, määrittelee työnkuvaansa toimitusjohtaja yksiselitteisesti. ”Neuvoa antava ryhmä voisi ehkä paremminkin neuvoa johtokuntaa, elleivät ole itse siinä mukana.”

”Vanhustenhoito liiketoimintana on aivan oma kokonaisuutensa, jossa on omat sääntönsä ja lainalaisuutensa. Vanhustenhoito voi olla myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa, boomi Floridassa on vasta alkamassa ja vanhustenhoidon tarve kasvaa merkittävästi vuoteen 2022 mennessä”, sanoo toimitusjohtaja Dan Benson.

Timo Vainionpää

Lepokodin jäsenten vuosikokous: Vähän tietoja – vähän villoja

Floridan suomalaisen lepokodin jäsenten vuosikokous pidettiin salamavauhtia 10/28/17 Lepokodilla. Paikalle oli vaivautunut  21 henkilöä, joista vain 18 oli parisataapäisen Lepokodin jäsenistön edustajia, kokous saatiin niukasti julistettua päätösvaltaiseksi.  Toimittajaa hämmästytti myös lähes koko johtokunnan poissaolo vuoden ”tärkeimmästä” kokouksesta.

farhkokous2017

FARH-yhtiön Jäsenistön vuosikokous Annan Majalla

Lepokoti on ollut suomalaisen työn ja yhteishengen saavutusten keskeisenä muistuttajana Floridan suomalaisalueella jo yli 40 vuotta. Yhteiskunta Lepokodin ympärillä on kuitenkin kiihtyvästi muuttunut, lepokodin  mahdollisten asiakkaiden vaatimustaso nousut ja auttamattomasti vanhentuneiden rakennusten vaikea ylläpito on ajanut lepokodin edelleen jatkuvaan  taloudelliseen ahdinkoon.

 

Lepokodin johtokunta koostuu alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista, joiden pitäisi toimia linkkina Lepokodin ja seurojen jäsenten välillä. Kun Lepokoti ajautui taloudelliseen puristukseen jo vuonna 2006, suomalaisseurojen olisi jo silloin pitänyt puuttua tiukemmin asiaan ja vaatia muutoksia ja uudistuksia, joihin olisi hyvien vuosien aikana kertyneellä pääomalla vielä voitu ryhtyä. Lepokodin johtokuntaan usein vastentahtoisesti lupautuneet edustajat jätettiin kuitenkin päättämään  vaikeista liiketaloudellisista asioista ilman asioiden tarkempaa tuntemusta. Lepokodin johtokunnan toiminta jäi vain muutaman aktiivin hartioille.

 

farhjohto

Toimitusjohtaja Daniel Benson,  keskellä FARH-yhtiön halliituksen sihteeri Tia Wright ja yhtiön hallittuksen puheenjohtaja Lila Lane

Lepokodin jäsenten vuosikokous 2017 ei tuonut oikeastaan juuri mitään uutta. Ensimmäistä kertaa todettiin sentään peittelemättä vuosien 2005 – 2015 kertyneiden tappioiden määräksi kaikkiaan yli $3.6 miljoonaa dollaria.  Kuluneen 2016-2017 kauden tappiot on edelleen rumaa luettavaa, yhteensä $184.805 dollaria. Määrä on 3,7 prosenttia kaikista tuotoista, joka on liiketaloudelisesti kestämätöntä.

 

Erikseen mainittiin vain lahjoitusten määrä $14.393 dollaria. Koska mitään tasetietoja ei edelleenkään ole annettu ei koko yrityksen taloudellisesta kantokyvystä ja tulevaisuuden näkymistä voi sanoa yhtään mitään.

 

Ainoa pieni tarkkakorvaisille lisätietoja antanut puheenvuoro oli uuden administraattorin, toimitusjohtajan Daniel Bensonin esitys kokouksen lopuksi. Benson on korvannut aikaisemman toimitusjohtajan, erikoisessa poliisejakin vaatineessa tapahtumaketjussa yhtiön palveluksesta eronneen Ron Hollerandin. Tästä tapahtumasta eikä uuden toimitusjohtajan valinnasta tai taustasta ei hallituksella ollut mitään yleisölle kerrottavaa.

 

Myöskään kuulopuheiden perusteella hoitokodin valtion myöntämien lisenssien myynnistä eikä aikaisemmin vireillä olleesta maa-alueiden kaupasta FARH-yhtiön ilmeisesti vain periaatteessa korkeinta valtaa käyttävälle jäsenistölle ei tarjottu mitään tietoa.

 

FARH-ythtiöllä ei myöskään ollut mitää kerrottavaa äskeisen Irma-hurrikaanista selviytymisestä. Toimituksen saamien tietojen mukaan lepokodilla oli ryhdytty kokemusperäisiin poikkeustoimenpiteisiin, joilla ilmeisesti säilyttiin ilmastointilaitteiden pysähtymisen pahemmilta seurauksilta. Kuvernööri Scottin uusistä määräyksistä pakollisesta omasta sähköntuotannosta verkkovirran katkettua olisi ollut aiheellista antaa katsaus.

 

Toimitusjohtaja Bensonin maininnasta helpommin hoidettavasta ja taloudellisesti kannattavammasta 45-paikkaisesta Hoitokodista saattoi tarkkakorvainen ja parempimuistinen kuuntelija todeta 15 paikan, siis lisenssin ilmeisesti vastikkeellisesta siirrosta muille yrityksille. Koska mitään yrityksen tasetietoja ei ole edelleenkään annettu, koko jäsenistö jätetään yhtiön hallituksen toimesta kokonaan pimentoon ja villien  huhupuheiden harhaanjohtamaksi.

 

Olennaisista yrityksen toimintaan vaikuttavista asioista tiedottamatta jättämisen selitykseksi ei kelpaa edes tiedon jakamisen johtokunnassa olevien  jäsenorganisaatioiden edustajien tiedotuksen kautta, kaikki jäsenet eivät välttämättä kuulu mihinkään jäsenjärjestöön. Liikesalaisuuksiin tai keskeneräisiin asioihin vetoaminen ei vuodesta toiseen pitäisi jatkua.

 

Uusi toimitusjohtaja Daniel Benson piti kokouksen lopuksi vauhdikkaan, liikennevaloilla ja Proustilta lainatuilla mietelauseilla koristellun hengenkohotuspuheen, jossa vannottiin tehdyistä virheista opitun ja nyt edessa olevan renesanssin. Esityksessä korostettiin menestyksen tekijönä potilaiden palautteen kuuntelua, henkilökunnan itsetunnon kohottamista ja taloudellista tehokkuutta.

 

likennevalot

Bensonin esityksessä oli mukana myös CMS-yhtiön raportti, jonka perusteella Floridan suomalainen lepokoti on  vajonnut viisiportaisella asteikolla vain kahden arvostustähden laitokseksi. Tähtiluokituksessa vain yhden tähden sai ”Health Inspections” l. terveystarkastukset, mutta ”Quality Measures” ja ”Staffing” olivat neljän tähden arvoisia. Vaikka ”Henkilökunta” saikin nuo neljä tähteä, on henkilökunnan koulutus ilmeisesti vinoutunut, yhtiön palveluksessa on vain kolmen tähden arvosta rekisteröityjä hoitajia, ”Registered Nurses”. Benson onkin luvannut aloittaa toimenpiteet tähtiluokituksen parantamiseksi ja sen avulla potilas- ja asukasmäärän noston kannattavlle tasolle.

 

Esityksessä kerrottiin myös suunnitelmista saada laitokselle asianmukaista mainontaa ja korottaa laitoksen tunnettuutta laskut lopulta maksavissa vakuutusyhtiöissä, parantaa maksuvalmiutta perimällä ”maksuhaluttomilta” potilaista rästiin jääneet maksut ja sopeuttaa henkilökunnan määrä asukkaiden määrään tarkemmin.

 

Luvassa tulevina vuosina on rakennusten ulkonäön kohennusta ja parempaa ylläpitoa,  kuntoutustoiminnan lisäämistä ja laadun parantamista yksityishuoneilla. Tehtävälistalla oli myös muistisairaiden yksikön ja aikuisten päivähoitotoiminnan aloitus. Lisäksi esityksessä listattiin antiikkisen kellokorttijärjestelmän korvaaminen uudella työajan seurantajärjestelmällä, henkilökunnan uudelleenkoulutusta ja varojenkeruu- ja joukkorahoitusprojektien aloitus.

 

IMG_6668

Toimitusjohtaja Benson kutoi vähälukuiselle yleisölle kauniin kuvan uuteen kukoistukseen nousevasta suomalaisesta, etnisyyttä ja eettisyyttä korostavasta modernisti toimivasta ja taloudellisesti kannattavasta  hoitolaitoksesta, jolla on pitkät ja kunniakkaat perinteet.

 

Nähtäväksi jää kuinka tässä onnistutaan, tuloksia kun on pakko ilmeisesti jäädä vain odottamaan nähtäväksi väliaikatietojen puuttuessa.

 

Tietoa ei tunnu olevan tarjolla – edes jäsenistölle.

 

Puheoikeudettomana tarkkailijana kokouksessa ollut Timo Vainionpää

Hoito- ja lepokodeille kova ja kallis vaatimus Floridan valtiolta

Nyt jo 12 vanhuksen kuolemaan johtanut ilmastointilaitteiden pysähtyminen etelä-floridalaisessa hoitokodissa lähellä Miamia Irma-hurrikaanin aikana on johtanut Floridan valtion kovaan vaatimukseen kaikkien hoito- ja lepokotien varavoiman täydentämisestä.

Valtion uusien hätätilamääräyksien mukaan lepo- ja hoitokotien on oltava omavaraisia sähkön tuotannossa sähkön saannin keskeytyessä ja pystyttävä pitämään tilojen lämpötila 80F (26.6C) asteessa 96 tuntia omalla, verkosta riippumattomalla varavoimalla. Laitoksille myönnettiin 45 päivää aikaa tehdä uusien määräysten mukainen suunnitelma varavoimasta ja toteuttaa suunnitelma 60 päivän aikana.

Jos varavoimaloita ei asenneta määräajassa, uhkaa laitoksia toimintakielto, lisenssin menettäminen ja laitoksen sulkeminen.

Floridassa on mahdollisesti noin tuhat vanhustenhoitolaitosta (ALF,SNF), joita uudet määräykset koskevat. Suuri osa floridalaisista hoito- ja lepokodeista on asentanut pienemmän ja halvemman varavoimalaitoksen tiloihinsa. Varavoimalla on pystytty sähköjen katketessa pitämään päällä valot, keittön jääkaapit ja lääketieteelliset hoitolaitteet.

Valtion antamien uusien määräysten mukaan laitosten on pystyttävä pitämään myös ilmastointilaitteet toiminnassa omalla varavoimallaan. Tähän tarvitaan jo huomattavasti järeämpää kalustoa.

Floridan suomalaisen lepokodin kunnossapitopäällikkö, rakennusinsinööri Pekka Heiskanen kertoi määräysten aikataulun olevan täysin epärealistisen.

”Jos lähdetään rakentamaan systeemiä aivan alusta, ensin pitää tietenkin palkata sähkösuunnittelija, joka kartoittaa voimassa olevan systeemin, suunnittelee tarvittavan generaattorin tehon ja muutokset laitoksen sähkötekniikkaan. Suunnittelun jälkeen kilpailutetaan urakoitsija, joka anoo tarvittavat luvat ja suorittaa työt. Olemme olleet yhteydessä yhteen urakoitsijaan, joka totesi realistisen aikataulun hankinnalle olevan ehkä kuusi kuukautta. Kaikki tietysti riippuu myös generaattorien saatavuudesta. Järjestelmän kustannuksia ei edes alan spesialistit pysty arvioimaan, koska mm. kuvernööri Scottin vaatimuksesta puuttuu tarkat tiedot esimerkiksi siitä, kuinka suuren alueen ilmastoinnin pitää kattaa per potilas”, kertoo Heiskanen.

”Suomalaisella Lepokodilla olisi helppo ratkaista ongelma. Meillä on valmiina vaihtokytkinkaappi, johon voi liittää generaattorin, joka pystyy takaamaan sähkön koko laitokselle ja ilmastoinnin kaikkialle. Riittävän kokoisen generaattorin hinta on uutena n. $100.000 ja siitä ylöspäin. Lisäksi tarvitaan noin 3000 gallonan (11.300 litraa) dieseltankki kuvernööri Scottin vaatimaan 96 tunnin omavaraisuuteen . Generaattorin polttoaine ei saa olla verkosta johdettua maakaasua, vaan polttoaineen pitää olla paikalla varastoitua, jolloin ei olla riippuvaisia julkisesta verkosta”, kertoo Heiskanen suomalaisen lepokodin tilanteesta.

”Suomalaiselle lepokodille asennettiin vuonna 2009 järjestelmä, johon voidaan liittää riittävän suuri generaattori huolehtimaan sähkön saannista koko laitoksen kaikkiin tarpeisiin. Samaan aikaan solmittiin paikallisen konevuokraamon kanssa sopimus mahdollisesti tarvittavasta vara- tai lisägeneraattorista. Valitettavasti nyt kuitenkaan vuokralaitteiden käytöstä sopiminen ei riitä viranomaisten uusien määräysten mukaan, vaan laitosten on oltava kokonaan omavaraisia hätätapauksissa. Viimevuotisen Matthew-hurrikaanin uhatessa konevuokraamon toimitusaika lisägeneraattorille oli kolme päivää”, Heiskanen toteaa. 

 

Timo Vainionpaa

Leikataan huhuilta siivet

MakipaaJuhaBW

Juha Mäkipää

Pahat kielet ovat pitkään levittäneet hälyttäviä uutisia Amerikan Suomalaisesta Lepokodista (Finnish American Village). Kuulee sanottavan, että laskevien asukaslukujen vuoksi Lepokoti olisi ajautumassa kohti toiminnan lopetusta.

Lepokodin edustajien mukaan huhut eivät pidä paikkaansa. Päinvastoin lepokodilla on meneillään määrätietoinen projekti palvelutarjonnan nykyaikaistamiseksi, hankkeen rahoittamiseksi ja siten kannattavuuden palauttamiseksi. Hankkeen tarkoitus on rakentaa Alzheimer/dementia-, kuntoutus- sekä vanhusten päiväkotiosastot. Palvelujen kysyntä on siirtynyt nimenomaan näihin palveluihin.

Miten voitaisiin edes olettaa, että velaton yhtiö, jolla on miljoonien omaisuus, lopetettaisiin noin vain. Pankeilla on omat sääntönsä tappiota tekevän yhtiön rahoittamiseksi, mutta realistisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin avulla voidaan käyttää vaihtoehtoisia rahoituskanavia ja projektin toteutuessa  palvelutarjonta tulee nykypäivän kysyntää vastaavaksi.

Alueen suomalaisten piirissä liikkuu paljon huhuja ja väärää informaatiota mitä tapahtuisi, jos lepokodin kaltainen organisaatio lopettaisi toimintansa. Erään version mukaan jotkut perustajaseurojen jäsenet jopa toivovat Lepokodin toiminnan loppumista uskoen pääsevänsä saaliinjaolle kuvitellen, että jäljelle jäänyt omaisuus voitaisiin realisoida ja jakaa perustajayhdistysten kesken.

Tämä on kuitenkin väärä olettamus. Kaikki Lepokodin omaisuus mukaan lukien tontti on IRS 501(c)3 kategorian yrityksen omaisuutta ja sitä ei voida siirtää muuta kuin toiselle IRS 501(c)3 kategorian voittoa tavoittelemattomalle yritykselle tai valtiolle. Mitään osaa omaisuudesta ei voi myydä.

Paikalliset perustajayhdistykset voivat olla voittoa tavoittelemattomia sosiaalisia seuroja, mutta eivät täytä yllä mainittuja edellytyksiä.

Toivottavasti edellä mainittu faktatieto auttaa leikkaamaan siivet näiltä yhteisöä kasvaimen tavoin kalvavilta huhuilta.

Tarvitsemme kaikki joukolla tukemaan Lepokotia. Lepokodin toiminnan loppuminen ei olisi kenenkään etu, mutta ehdottomasti kova isku koko Etelä-Floridan amerikansuomalaiselle yhteisölle.

Mr. Juha Makipaa
523 Pine Tree Court, Atlantis  FL 33462
Cell phone: (561) 762-7632

Lepokodin Jäsenten puolivuotiskokous ei herättänyt suuria tunteita, vaikka takana on positiivinen puolivuotiskausi

 

farh2017

Puheenjohtaja Lila Laine ja johtokunnan sihteeri Tia Wright

Vielä muutama vuosi sitten Floridan suomalaisen lepokodin, FARH Inc-yhtiön jäsenten kokoukset herättivät isompiakin intohimoja. Nyt pidetty Jäsenistön puolivuotiskokous oli varsin väritön, jopa Lepokodin johtajan Ron Hollerandin katsaus jäi saamatta toimitusjohtajan jouduttua liikenneonnettomuuteen ja estyessä kokouksesta.
Tulevaisuudessa voisi ehkä ehdottaa hieman parempaa valmistautumista ja vaikka katsausten tulostamista etukäteen kokouksen tarpeisiin, jolloin ne voitaisiin lukea jonkun muun toimesta.

Kokoukseen osallistui vain 25 henkilöä, mutta kokouksen päätösvaltaisuuteen vaadittava 17 henkilön raja ylittyi vielä mukavasti.

Katja Pukkilan, Lepokoti-osaston johtajan katsaus oli jokseenkin vanhan toistoa. Asukasluku on talvikauden aikana vaihdellut 29-36 henkilön välillä. Uusia asukkaita kirjattiin Lepokodille kauden aikana kaikkiaan 15, joten poistuma on ollut myös merkittävä asukasluvun ollessa edelleenkin vain 35. Kiinnostusta talvitarjouksen mukaisesta yhdestä ilmaisesta kuukaudesta on ollut, mutta ei sitä huolimatta ei tuloksia ainakaan tälle kaudelle tarjouksesta tullut.  Lepokodin asukkaiden keski-ikä on  varsin korkea,  89 vuotta.

Hoitokodin raportin puuttuessa päästiin ehkä kaikkein kiinnostavimpaan kohtaan, rahastonhoitajan raporttiin.  Tarkkailija ei voinut kuitenkaan olla huomaamatta, että jopa johtokunnan piirissä saatuun talousraportointiin suhtaudutaan hieman varauksellisesti. Lyhyt ja varsin puutteellinen talousraportti sisälsi vanhaan tapaan vain tulosraportin, tasetietojen puuttuessa mitään tulevaisuuden suuntaviivoja voi vain arvailla.

Jos tulosraportti on laadittu samojen, aikaisemminkin kaytettyjen periaatteiden mukaisesti, puolivuotiskausi on itse asiassa mukavaa luettavaa.  Edellisen kauden pieni tappio, alle $2.000 dollaria on kääntynyt $22.000 voitoksi. Vaikka tuloksesta poistetaan ”toteutumattomat voitot” ja vielä noin $10.000 dollarin lahjoitukset, jää toiminnallinen tulos edelleen viitisen tuhatta dollaria positiiviseksi!

FARHtulos2017

Tulosraportti

Positiivinen puolivuotistulos tulee kyllä kreivin aikaan. Vuosi sitten nuorentunut johtokunta on joutunut  ottamaan selvää monesta uudesta asiasta ja kehittämään montaa kohtaa. Nyt näyttäisi siltä, että työ on tuottamassa tulosta. Asukasluvut ovat edelleen kovin alhaalla, mutta kuluja karsimalla (noin $200.000) tulotalous saatu, ainakin talousosaston raportin mukaan tasapainoon.

Parin viimeisimmän kokouksen aikana johtokunta on itsekin valitellut suppeata talousraportointia, joka johtuu kahden eri järjestelmän käytöstä. Toivottavasti asia saadaan lopulta kuntoon ja raportointi asianmukaiseksi ja ennenkaikkea luotettavaksi.

Johtokunta raportoi myös joitakin vuosia sitten olleen uudisrakennusuunnitelman mukaisesti hankittujen tonttien myynnistä. Kantona kaskessa on ollut Lantanan kaupunki, joka ei ole myöntynyt tonteille halutuun asemakaavamuutokseen. Ostajia on ollut muutama, joista viimeisin on luvannut toistaiseksi odottaa kaupungin päätöstä kärsivällisesti.

 

Lepokoti-yhtiö pitää jatkonsa kannalta edelleen olennaisena muistiyksikön aikaansaamista. Suunnitelmia ja toimenpiteitä vaivaa vain rakennusvarojen puute. Lepokoti on aloittanut Muistiyksikön varainhankinnan mukavalla keksinnöllä. Ritva Manner on maalannut käytävään ”Elämän puun”, johon lahjoittajat voivat hankkia metallisia lehtiä.

Lepokodin johtokunta on myös ideoinut tarkemmin julkaistavan asukkaiden avustusohjelman. Ohjelmassa voidaan antaa hakemuksesta maksuhelpotuksia uusille Lepokodin suomensukuisille asukkaille.

Kokouksen lopuksi FARH-yhtiön johtokunnan puheenjohtaja Lila Laine kehoitti koko suomalaista yhteisöä positiiviseen asenteeseen Lepokotia kohtaan ja lopettamaan arvelut Lepokodin kohtalosta.

”Pelkästään jo positiivisellä asenteella saamme paljon aikaan. Täällä Lepokodilla kaipaamme suomalaisyhteisöltä ennen kaikkea uskomista ja luottamusta toimintaamme.”

Hoitokodilla huolehditaan myös tulevaisuudesta

 

Lempeä-ääninen sosiaalijohtaja

Maija Toukolehto puhuu lempeällä äänellä Floridan Suomalaisen Lepokodin Hoitokoti-osastosta vertaillessaan Suomalaisen Lepokodin etuja ja eroja muihin vastaaviin vanhusten hoitopaikkoihin.  Ulkopuolisenkin on helppo havaita, että Maija pitää työpaikastaan.

Hoitokodin sosiaalijohtajana toimiva Toukolehto kertoo  Hoitokodin olevan työntekijöille rakas, mutta  henkisesti raskas paikka palvella, hoitokotiin kun siirretään asukkaita saattohoitoon elämän vääjäämättömästi lähestyessä loppuaan.

 

maijatoukolehto1

Maija Toukolehto, kuva  Timo Toukolehto

”Työasioita ei voi viedä kotiin”, sanoo Toukolehto.  Savolais- karjalainen perhetausta, positiivinen, ulospäinsuuntautunut elämänasenne ja kävelylenkit auttavat purkamaan työpaikalla syntyneitä paineita. Myös asukkaiden omaisten antama positiivinen palaute rohkaisee ja saa joskus ikävätkin asiat näyttämään paremmalta.

Floridan suomalainen Lepokoti on ollut Maijan ainoa työpaikka koko Amerikassa olon ajan. Kohta 20 vuotta sitten Amerikkaan muuttanut sosiaaliohjaajan koulutuksen Suomessa saanut Toukolehto oli myös kriisipalvelutyössä Suomessa ollessaan, Amerikkaan muutettuaan työpaikaksi luonnostaan tuli suomalainen Lepokoti.

Lepokodin sairasosasto, joka paremmin tunnetaan hoitokotina on toiminnallisesti aivan oma yrityksensä. American-Finnish Nursing Home Inc on amerikkalaiselta verokoodiltaan ”voittoa tavoittelematon” yritys, joka toimii erittäin valvotulla sairaanhoidon alalla. Floridan valtio vahtii yrityksen toimintaa, henkilökuntaa, rakennuksia ja hoitokäytäntöjä  jatkuvasti pikkutarkoilla tarkastuksillaan. Hoitokodilla on 60 hoitopaikan lisenssi, mutta asukasmäärä on viime aikoina ollut vain 30-45 välillä. Syitä vähäiseen asukasmäärään on useita, hoitokodin epäkäytännöllisiin neljän hengen huoneisiin usein asutetaan vain kaksi, kahden hengen huoneissa saattaa olla vain yksi asukas.

 

”Kaikessa täytyy käyttää mielikuvitusta”, kertoo Toukolehto rauhallisesti. Suuren osan asukkaistamme saamme nyt kuulopuheiden perusteella. ”Olemme kuulleet, että teillä on hieno paikka hoitoa tarvitsemalle vanhuksellemme”, on varsin usein toistunut peruste omaisten käydessä tutustumassa Hoitokotiin.  Hoitokotiin tullaan nykyään paljon huonommassa kunnossa kuin aikaisemmin. Hoitoajat ovat kovasti lyhentyneet  ja nykyään Lepokodin puoli onkin kuin Hoitokoti aikaisemmin ja Hoitokodista on tullut lyhytaikaisempi Sairasosasto.

 

Vakuutusyhtiöiden vakuutuspolitiikka on ollut varsinainen este uusien asukkaiden saamiselle. Hoitokoti hyväksyy vain Medicare ja Medicaidin sairausvakuutukset, HMO-vakuutukset ovat olleet poissuljettuja. Nyt kuitenkin on hieman valoa näkyvissä, Humana hyväksyy myös hoitokotimaksut, jos asukas on ensin ollut Lepokodin puolella asukkaana ja sitten siirtynyt kunnon huonontuessa Hoitokotiin.

 

Toukolehdon lempeä ääni terävoityy hetkeksi, kun keskusteluun tulevat  Medicaren ja Medicaidin sairausvakuutusten korvausperusteet. Medicaren ja Medicaidin korvausperusteet ovat niin monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia, että niistä perillä pysyminen on jo tuskallista. Medicare ja Medicaid säätelee myös sairaalakäynnin jälkeisiä terapiapäiviä jopa tuntirajojen puitteissa, hoidon  antajan pitää olla tarkkana siitä, kuka on oikeutettu mihinkin palveluun.

 

Vakuutusyhtiöillä on kaikilla omat listansa hoitokodeista, näille listoille Hoitokodinkin pitää pyrkiä aina uudelleen ja uudelleen.  ”Meiltä puuttuu edelleenkin tehokas markkinointihenkilö, joka pitäsi asukaslukumme kunnossa”, sanoo Toukolehto. Olemme ottaneet palvelukseen markkinointitehtäviin jo useita ehdokkaita, mutta emme ole olleet tyytyväisiä saamiimme tuloksiin. ”Haku on edelleen käynnissä”, sanoo Toukolehto.

”Asukkaat ja heidän omaisensa arvostavat nykyään enemmän yksityisyyttä kuin ennen. Toiset asukaamme ovat esimerkiksi huonokuuloisia ja haluavat vaikkapa television äänen kovemmalle, toinen samassa huoneessa oleva taas arvostaa enemmän hiljaisuutta.”  Joka vaiheessa kun yrittää sovittaa erilaisia henkilöitä samoihin tiloihin joudutaan jostakin joustamaan, nyt olemme joutuneet joustamaan asukasmäärässä vanhanaikaisten rakennusratkaisuiden vuoksi.

Talon viihtyvyydessä ja ”hajuttomuudesta” olemme saaneet kiitosta omaisilta, joskus heillä tosin on epätodellisen suuret odotukset asukkaille annettavasta palvelusta. ”Loppujen lopuksi Hoitokoti on kuitenkin laitos.”, sanoo Toukolehto.  Pyrimme mahdollisimman kodinomaiseen tunnelmaan ja toki pystymme tarjoamaan myös aivan henkilökohtaista palvelua sitä tarvitseville ja haluaville. Private duty aid on vain yhden asukkaan palveluksessa oleva erillinen avustaja.

”Jossain vaiheessa vain putosimme kelkasta”, myöntää Toukolehto. ”Menetimme myös epävirallisesti annettuja laatuluokituksesta kertovia tähtiämme aikaisemman johdon alaisena. Nyt kuitenkin viimeisin tarkastus meni niin hyvin että odotamme tähtien olevan palaamassa”, arvelee Toukolehto.

 

Odotamme paljon suunnitelmissa olevalta muistiyksiköltä, jossa hoidettaisiin muistisairauksista kärsiviä. Valtion määräysten mukaiset piirrustukset ja suunnitelmat ovat valmiina, mutta hankkeen rahoitus on saatava järjestykseen.  Yrityksen talous on avainasemassa, nyt pitää löytää keinot varojen hankkimiseen.
Muistiyksikkö vahvistaisi koko taloa merkittävästi, silloin voisimme tarjota asiakkaillemme myös terapiapalvelut ja muistisairaiden hoidon. Lepokoti-yhtiö olisi hyvässä asemassa, voisimme tarjota myös pariskunnille mahdollisuuden elää ja vanhentua yhdessä, vaikka hoidon tarve olisi molemmille erilainen. Ikänsä yhdessä olleet parikunnat viihtyisivät paremmin kun tuttu kumppani olisi  paikalla vaikka vain ruokapöydässä. Aina ei sanoja tarvita, pelkkä läsnäolo riittää.
Mutta rahoitus kiikastaa, nykyiset asukasmäärät ovat liian alhaiset. Suomalaisyhteisön tukea tarvittaisiin nyt enemmän päästäksemme yli huonoista vuosista, kertoo Toukolehto.

 

”Talo on rakennettu suomalaisten tuella, suomalaiset voisivat sitä suojella myös tulevaisuudessa. Saataisiinpa samanlainen yhteishenki aikaan, kun oli taloa rakennettaessa”, toivoo Floridan Suomalaisen Lepokodin sosiaalijohtaja Maija Toukolehto.

Hoitokotitoimintaa  odottaa suuri muutos Floridassa?

farh

FARH Inc on myös American-Finnish Nursing Home

Hoitokotitoiminnalla Floridassa saattaa olla myös edessä iso muutos. Sairaaloiden ja hoitokotien rakentamista ja niiden vuodepaikkojen lukumäärää on säädellyt Floridan valtion viranomaiset. Uusien hoitolaitosten on pitänyt hankkia valtiolta lisenssi toimintaansa, lisenssiehdoilla on pyritty turvaamaan annetun hoidon taso ja alueellinen kattavuus. Lisenssit ovat myös olleet kalliita hankkia, pelkän hakemusprosessin hinta on ollut $10.000 -$50.000 dollaria, viimeaikoina lisenssejä on myönnetty erittäin kitsaasti. Nykyisten hoitolaitosten olemassaolevat lisenssit ovatkin olleet erittäin arvokkaita.

 

Nyt asiaan saattaa tulla muutos, sillä Floridan valtion Edustajainhuoneen komiteassa on jo hyväksytty lakialoite HB7, joka vapauttaisi alan sääntelystä. Hoitokoteja voisi perustaa kuka tahansa minne tahansa puhtaasti kaupallisin perustein.  Lakialoitteen republikaaniset kannattajat lupaavat säännöstelyn purkamisen tuovan vapautta kilpailuun, sääntelyä puolustavat demokraatit myöntävät vapautuksen tuovan kilpailua, mutta epäilevät sen myös laskevan hoidon tasoa.

 

Uuden vapaan kilpailun myös hoitolaitosalalla sallivan lainsäädännön epäillään myös tuovan hoitoon eriarvoisuutta. Vakuutusyhtiöiden hyväksymät, ja maksamat hoitolaitokset antavat edelleen laadukasta palvelua, kun puolestaan Medicaidin maksamat laitokset joutuvat kilpailemaan kustannustehokkuudella, joka saattaa vaikuttaa annettavan hoidon tasoon.

 

Vapautuvan kilpailun epäillään myös aiheuttavan nopean kasvun vuodepaikkojen määrässä ja aiheuttavan ylitarjontaa, joka sitten painaisi edelleen hintatasoa alas laadun kustannuksella.

 

Timo Vainionpaa