Lepokodin Jäsenten vuosikokous marraskuussa 2016

img_2112

Vasemmalta FARH-yhtiön toimitusjohtaja Ron Hollerand, hallituksen puheenjohtaja Lila Laine, johtokunnan sihteeri Tia Wright ja rahastonhoitaja Silja Tuutti

Lepokodilla henki parantuu, mutta tappioputki valitettavasti jatkuu

 

Lepokodin Jäsenet kuulivat vuosikokouksessaan, mitä Floridan suomalaisen lepokodin vuosi sitten nuorennettu johtokunta on saanut aikaan.

Kokouksen osanottajille jaettiin pitkä lista johtokunnan tekemistä toimenpiteistä. Listalla oli mm. yhtiön nimenmuutos,  työajan seurannan uudistaminen, lähes hoitamatta ollut laskujen perintä ja henkilökunnan työilmapiirin parantaminen.

Kieltämättä johtokunta onkin korjannut monta asiaa, mutta asukasmäärät ja sitä kautta toiminnasta saadut tulot eivät edelleenkään kata menoja, toiminnallinen tulos on yhtä kehno kuin vuosi sitten.

Toimitusjohtaja Ron Hollerand kertoi hieman vaikeasti seurattavassa katsauksessaan aikaisemminkin kuullun ongelman, suomalainen lepokoti ei ole vakuutusyhtiöiden käytettämien laitosten listalla, jolloin asiakkaiden hankkiminen on työlästä. Kuluja on saatu kuitenkin edelleen karsittua mm. uusilla sähkö- ja puhelinsopimuksilla.

Lepokodin johtajan Katja Pukkilan osuus oli myös jokseenkin aikaisempien esitysten kaltainen, asukasmäärä on pysynyt edelleen alhaisena, asukkaiden keski-ikä on 89 vuotta.

Mielenkiintoisempi oli sitten rahastonhoitajan raportti. Pettymyksenä oli, että johtokunta ei edelleenkään kertonut yhtiön tasetilanteesta mitään, käytettävissä oli vain suppea lyhyt tulosraportti.

Raportista selviää, että yhtiön kuluja on saatu karsittua noin miljoonalla dollarilla, mutta myös tulot ovat vastaavastii pudonneet noin miljoonalla. Kesäkuun loppuun päivätyn tiedon mukaan toiminnallinen tulos oli miinuksella edellisen vuoden tavoin noin 434.000 dollaria. Edellisellä kaudella tulosta korjasi siedettävämmäksi muhkeat lahjoitukset, niitä nyt uusimmassa  raportissa  oli vain noin kolmannes edellisvuodesta.

Kuinka kauan lepokodin vararahastot sitten kestävät isoa tappiota jää vain nähtäväksi. Yhtiön tasetietojen puuttuessa yhtiön tulevaisuuden näkymät jäävät edelleenkin huhupuheiden varaan.

Positiivisimmän puheenvuoron piti Lepokodin Ystävien June Rantanen, joka luetteli mittavan joukon Ystävien toiminnan tuloksista.

Johtokunta toi myös uudelleen kokouksen käsiteltäväksi virtaviivaistamansa yhtiöjärjestyksen. Uutuuksina oli johtokunnan kokousten pitomahdollisuus puhelin- tai nettikokouksena, varamiesvirkojen poistaminen ja kokouksista tiedottamisen uusiminen. Hupaisana yksityiskohtana oli  aikaisemmassa  yhtiöjärjestyksessä määrätyn, paikalliseen sanomalehteen toimitetun kokousilmoituksen katoaminen lehden toimituksessa. Edellisessä kokouksessa yhtiöjärjestyksen muutokset jäivät pöydälle juuri puuttuneen lehti-ilmoituksen perusteella. Tulevaisuudessa kokouksista ilmoitetaankin pääasiallisesti lepokodin omalla ilmoitustaululla ja johtokunnan erikseen päättämillä muilla tavoilla.

Yhtiöjärjestyksen olennaisena muutoskohtana oli kuitenkin pysyvien toimikuntien l. komiteoiden kokoonpanossa. Uusi yhtiöjärjestys mahdollistaa nyt johtokunnan ulkopuolisten komiteajäsenten mukanaolon.  Muutoksella pyritään komiteoihin saamaan lisää tietoa ja ymmärrystä,  lopullinen päätösvalta ja vastuu on edelleenkin  koko johtokunnalla.

Kaikki muutokset yhtiöjärjestykseen hyväksyttiin ilman vastustusta.

Uusina asioina käsiteltiin Lepokodin aikaisemmin hankkimien rakennustonttien kohtaloa. Yhtiö on pistänyt alueet myyntiin huomattavasti hankintahintaa korkeammalla hinnalla ja odottaa tarjousta mahdolliselta asiakkaalta jo marraskuun alkupuolella. Yhtiön aikaisempi puheenjohtaja Tapio Salin varoitti hallitusta myynnin aiheuttamista mahdollisista vaatimuksista lepokodille ja mahdollisesta lepokodin oman alueen roimasta arvon alentumisesta mahdollisen myynnin seurauksena.

Varsin rauhanomaisesti sujunut kokous kesti juuri kaksi tuntia.

Tarkkailijana Timo Vainionpaa

Mainokset

Floridan suomalainen Lepokoti otti uuden nimen ja saa uuden logon

Erittäin epävirallisia kirjauksia Lepokodin Jäsenten puolivuotiskokouksesta huhtikuussa 2016

Timo Vainionpaa

lepokotimeeting16-2Floridan suomalaisen lepokodin ylin päättävä elin, Jäsenkokous kokoontui huhtikuun viimeisenä lauantaina puolivuotiskokoukseensa. Kokous oli ensimmäinen perinpohjaisesti uudistuneen johtokunnan tilaisuus kertoa tekemistään toimenpiteistä toimintansa ensimmäisestä puolesta vuodesta. Paikalle raportteja kuuntelemaan oli saapunut 38 jäsentä.

Pienen alkukangertelun selvittyä ensimmäisen raportin antoi FARH Inc yhtiön johtaja, Administrator Ron Hollerand. Hollerandin raportissa ei mitää uusia asioita ilmennyt. Hoitokodin 60 vuodepaikasta on käytössä nyt 45, Hoitokotiin on myös saatu uusi DON, Director of Nursing.  Lisäksi taloustoimistoon on viimein saatu täysipäiväinen toimistopäällikkö hoitamaan juoksevia asioita. Markkinointihenkilöä ei odotuksistä huolimatta ole vieläkään saatu yrityksen palvelukseen.

Hollerand kertasi myös aikaisemmin esittämänsä huomion vakuutusyhtiöiden vastahakoisuudesta lisätä Hoitokoti suosimiensa laitosten listalle. Vakuutusyhtiöt haluavat rajoittaa omaa työtään käyttämällä vain lyhyttä listaa hoitolaitoksia valitessaan. Nyt kuitenkin jopa pienellä painostuksella on Hoitokoti saatu vakuutusyhtiöiden tapauskohtaisesti ratkaistavaan hoitolaitoksen valintaan.

Lepokoti ja Hoitokoti ovat läpäisseet valtion järjestämät vuosittaiset tarkastukset vain muutamalla pienellä, helposti korjatulla huomautuksella, kiinteistöön on nyt myös lisätty langattomat tietokoneyhteydet tulossa olevien vaatimusten mukaisesti.

FAVlogo2016
Suurin uutinen Hollerandin raportissa oli kuitenkin viikolla suoritettu suomalaisen Lepokodin virallinen nimiuudistus. Nyt aikaisempi ”Village on High Ridge” on muutettu ja FARH Inc käyttää nyt uutena työnimenään (dba) Finnish-American Village.

 

 

Lepokodin johtaja Katja Pukkila kertoi raportissaan Lepokodissa olevan nyt asukkaita 35, lisäystä on sentään kaksi verrattuna viimevuotiseen vastaavaan ajankohtaan. Lepokodin asukkaiden keski-ikä on 89 vuotta, joten varsin usein asukkaat siirtyvät Lepokodista Hoitokotiin.

Juuri työnsä alkaneen johtokunnan rahastonhoitajan raportti oli edelleen karua luettavaa. Talouden tarkastelujaksona oli heinäkuu-joulukuu 2015, jolloin työssä oli vielä edellinen johtokunta. Uuden johtokunnan toimien vaikutuksia voidaan numeroiden valossa tutkia vasta seuraavassa marraskuussa järjestettävässä jäsenkokouksessa.

Liiketoiminnallista tappiota kaudelta heinäkuu – joulukuu 2015 kaudelta kertyi edelleen yli $219.000 dollaria, joka kuitenkin on noin 10 prosenttia edellisvuotta vastaavaa kautta pienempi. Muiden (lahjoitusten ja muiden pienempien) tulojen jälkeen puolen vuoden tappioksi tuli noin $161.000 dollaria, joten tappio on pienentynyt yli kolmanneksella edellisestä kaudesta.

Liiketoiminnallisen (ilman lahjoituksia lasketun) tappion pienentyminen on tietysti hyvä asia, mutta suhteellinen parannus on lukujen valossa saavutettu rankalla menojen karsimisella. Lepokodissa kuluja on saatu karsittua lähes $100.000 dollaria ( 9%), mutta samalla myös Lepokodin puolen tulot ovat laskeneet noin $150.000 dollaria (14%). Hoitokodissa kuluja on vähennetty vielä ankarammin, jopa noin 35 prosenttia, mutta myös tulot ovat vähentyneet noin 7%.

Valitettavasti lukujen valossa edellisten hallituksien aikana käynnistetty ankara kulukuuri näyttäisi johtaneen  talouselämässä pelättyyn kuolemanspiraaliin, jossa kulujen karsiminen johtaaa myös tulojen menetykseen.

Lyhyessä tulosraportissa perinteisesti vertaillaan lukuja vastaavaan kauteen edellisenä vuotena, trendin selvittämiseksi johtokunta voisi mieluusti esittää raportissaan myös luvut edelliseltä, tässä tapauksessa  vuoden 2014 kevätkauden, (tammikuu – kesäkuu) luvut nyt mitäänsanomattoman ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömän muiden tulojen erittelyn asemesta.

Johtokunta oli laatinut myös FARH Inc-yritykselle sääntömuutosehdotuksen, jossa tarkennettiin luottamustoimien vastuita ja komiteoiden työtä. Esitys- ja julkaisutapa todettiin kuitenkin kokouksessa nykyisten sääntöjen vastaiseksi, joten sääntömuutosehdotus jätettiin pöydälle.

Etukäteen tunteita ja voimakkaitakin mielipiteitä nostattanutta keskustelua yhtiön uusien toimintamuotojen vaatimista investoinneista rakennuksiin, piti johtokunnan varapuheenjohtaja Eva Hackert lyhyen johdannon.

FARHn hallituksella on kaksi toisistaan riippumatonta kehityshanketta tulovirran kasvattamiseksi.  Ensisijaiseksi ja kustannuksiltaan pienemmäksi kaavaillaan uuden Kuntoutus-osaston aloittamista nykyisessä rakennuksessa Etelä-siiven päässä. Kuntoutusosastolle saadaan oma sisäänkäynti ja osaston palvelut tulisi olemaan myös ulkopuolisten käytettävissä. Kuntoutusosasto voidaan toteuttaa tekemättä rakenteellisia muutoksia, joten erillisiä rakennustarkastuksia ei tarvittaisi. Tiloina käytettäisiin nykyisiä neljän hengen huoneita, jotka muutenkin ovat Hollerandin mukaan joutumassa käyttökieltoon. Arvioiduilla noin $62.000 dollarin hintaisilla muutostöillä perustettavalla osastolla on myös vankka mainosarvo koko yhtiön kannalta. Osasto tulisi toimimaan nykyisellä henkilökunnallaan.

Kuohuntaa ja kahvipöytäkeskustelua aiheuttaneesta muistiyksiköstä eikä Kuntoutus-osaston rahoituksesta ei johtokunnalla ollut mitään kerrottavaa.

Johtokunta esitteli myös uuden, Ritva Mannerin suunnitteleman logon. Logoon joudutaan ehkä kuitenkin tekemämään muutos, erityisesti koska logossa on esitetty Yhdysvaltojen lippu. Lipun käytöstä on tarkat määräykset, jotka joudutaan vielä tarkastamaan ennen uuden logon käyttöönottoa.

Johtokunta suunnittelee aloittavansa ensi syksynä Osborne-järven ympäri kulkevan varainkeruukävelytapahtuman. Kevääksi suunniteltu toinen kerta kantaisi Paavo Nurmen nimeä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Myös talkoovoimin kunnostetulle Annan Majalle suunnitellaan lisää käyttöä esimerkiksi kahvikonsertein.

Lopuksi ja lopulta tilaisuuden päätteeksi sallittiin yleisökysymykset. Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin tietoja Hoitokodin ja Lepokodin täyttöasteesta. Johtokunnan vastauksessa todettiin Hoitokodin täyttöasteen olevan noin 75% ja Lepokodin laskentatavasta riippuen noin 60%, jotka ovat alle alueen keskiarvojen. Tilanteen korjaamiseksi nyt on aloitettu toimenpiteitä, mm. Kuntoutus-osaston käynnistäminen, nimenmuutos tutummaksi ja aktiivisempi markkinointi.

Hoitokodin huoneiden korjauksesta ajanmukaisemmaksi Administrator Hollerand kertoi yhtiön olevan vaikeassa tilanteessa. Nyt 40-vuotiaat rakennukset ovat pienin korjauksin vielä (toistaiseksi) käytettävissä, mutta jos johonkin osaan tehdään rakennemuutoksia, niin koko rakennus on kunnostettava nykyisiä määräyksiä noudattavaksi.

Suomalainen Lepokoti Floridassa kuuluttaa kaikilta positiivistä asennetta

kokouskuvaTimo Vainionpaa, USAsuomeksi

Lepokodin johtokunta oli kutsunut suomalaisalueella toimivien seurojen edustajia aamukahville ja neuvonpitoon Lepokodin tulevaisuudesta ja valottamaan uuden johtokunnan ajatuksia yrityksen tulevan toiminnan turvaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Johtokunnan avauspuheenvuoroissa todettiin ainoana konstina Lepokodin toiminnan jatkoon olevan asukasmäärien kasvattamisen. Vuosien mittaan epäonnistunut markkinointi ei ole pystynyt tekemään Lepokodista tarpeeksi vetovoimaista, asukasmäärät ovat pienentyneet jatkuvasti, aivan viimeaikoihin saakka. Nyt kuitenkin on ilahduttavasti saatu taloon uusia asukkaita, joten tilanne on toivottavasti hieman helpottumassa. Johtokunta kuuluttaa nyt esille aikaisempien vuosien talkoohenkeä ja yhteistoimintaa kaikkien suomalaisseurojen kanssa.

Esitetystä talousraportista huolimatta johtokunta on selvästi päättänyt saada tilanteen muuttumaan paremmaksi ja haluaa nyt luoda Lepokodin tulevaisuudenuskoa koko suomalaisyhteisöön. Johtokunnalla on monta uutta ja joitakin ennenkin esitettyjä ajatuksia Lepokodin toiminnan parantamiseksi. Ehdotuksissa painotetaan yrityksen tunnettuuden parantamista järjestämällä varainkeruukävelyitä ja erilaisia Suomi-tapahtumia Lepokodin tiloissa. Johtokunta on myös keskustellut Lepokodin vanhan nimen palauttamista, työpukujen käyttöönotosta ja hoitokotitoiminnassa tärkeiden ”arvostustähtien” nostosta.

Johtokunnan edustajat kävivät lyhyesti läpi uusien toimintamuotojen mahdollisuuksia, muistihäiriöisten hoitokodin ja päivähoidon, hospitz-yhteistyön ja suuren uudisrakennusprojektin aikana hankittujen tonttien hyödyntämisen. Kaikki muutokset vaativat kuitenkin vaativat varoja, joita tällä hetkellä ei ole. Rakennusten kunnostaminen uusiokäyttöön on nyt myös uuden johtokunnan taholta todettu mahdottomaksi saada  uusien määräysten mukaisiksi, joten uudisrakentamien on lopulta ainoa vaihtoehto. Myös Lepokodin alueen liittäminen Lantanan kaupunkiin on tuonut uusia vaatimuksia.

ronhollerandKoko FARH Inc –yhtiön toimitusjohtajana toimiva Ron Hollerand antoi myös erittäin asiallisen katsauksen. Hollerand puheenvuorossaan kertoi toiminnan kulmakivenä olevien vakuutusyhtiöiden vaikeasta lähestymisestä. Isot vakuutusyhtiöt eivät ole halukkaita vaihtamaan suosittelemiaan hoitokoteja, eivätkä mielellään lisää pieniä yksityisiä hoitolaitoksia listalleen.  Toimitusjohtaja Hollerandin mukaan laitokseen olisi kyllä halukkaita tulijoita, mutta uusien asukkaiden vakuutusyhtiöt eivät siirtoa salli. Hollerandin mukaan varsinkin hoitokotien toiminta on nykyisin yhtä säännösteltyä ja valvottua kuin atomivoimalan rakentaminen.

Toimitusjohtaja Hollerand oikaisi myös suomalaisyhtisössäkin kulkeneita puheita Lepokodin hoidosta saamien ”tähtien” putoamisesta täydestä viidestä välttävään kahteen. Vaikka kaksi tähteä ei olekaan paikkaa mairitteleva, tähtimäärän putoamiseen on vaikuttanut eniten pistelaskun uudistuminen, jolloin uuden arvosteluasteikon mukaan annettuja tähtiä ei voi edes verrata aikaisempaan pisteytysjärjestelmään.

Pöytäkeskustelussa tuli myös esille, että ”tähtiä” seurataan vain Hoitokodin toiminnassa, Lepokodin toimintaa ei arvioida lainkaan samalla tavalla. Lepokodin ”tähdet” yritykset myöntävät  periatteessa laitokset itse, hotellitoiminnan mallin mukaan markkinoinnin tueksi.

Epävirallisen kokouksen lopuksi pyydettiin osallistujilta ”aivoriihtä”. Nopeasti käydyssä keskustelussa tuli esille muutamia ehdotuksia, vanhan nimen palauttamisesta varainkeruukampanjoiden teemoihin. Muutamassa puheenvuorossa kannatettiin myös entistä ankarampia säästötoimenpiteitä ja hallintomallin uudistamista. Uudempien ehdotusten joukossa oli esimerkiksi ”puhelähettilään” hankkiminen kiertämään merkittävämpiä ikä-ihmisten yhdyskuntia ja yhteydenotot Yhdysvalloissa toimiviin noin 600 suomalaisyritykseen tuen saamiseksi.

Lepokodin uusiutunut johtokunta on tehnyt paljon työtä Lepokodin tilanteen kartoittamiseksi ja kertoo nyt tarvitsevansa koko amerikansuomalaisen yhteisön tuen ja positiivistä julkisuutta. Positiivisuutta tarvitaan varsinkin rahastonhoitajan antamiin lausuntoihin, tai ainakin ne pitäisi muotoilla varovaisemmin. Ellei sitten tarkoituksen ole shokkihoidon antaminen suomalaisyhteisölle.

Lepokodin Jäsenten sääntömääräisen kokouksen jälkikirjoitus, lokakuu 2014

Lepokodin Jäsenien vuosikokous pidettiin tavan mukaan lokakuun viimeisenä lauantaina. Paikalle oli kuitenkin saapunut vain nelisenkymmentä jäsentä noin kolmestasadasta. Kokouksessa ei kuultu vielä koeajalla olevan johtajan puheenvuoroa, johtajan muiden kiireiden ollessa Jäsenkokousta tärkeämpiä.

Kokouksessa saadun katsauksen mukaan Lepokodin talous on edelleen alamaissa, laitoksen toiminta tuottaa edelleen tappiota. Puheenjohtaja Rantanen kertoi vuoden tuloksen oleva noin puoli miljoonaa tappiolla, jaetussa aineistossa näytetään kuitenkin kaudelta noin neljännesmiljoonan tuottoa. Puolivuotiskauden talous näyttää paremmalta muutaman avokätisen lahjoituksen ansiosta. Asukkaiden virkistystoimintaan ja hyvinvointiin korvamerkitty Kallein Fund on nyt syöty tyhjäksi, koska Kallein Fundin varat ovat vain puheenjohtaja Rantasen lausuman mukaan vain noin 10.000 dollaria. Rahastoa ei edes mainita auditoimattomassa yleisölle jaetussa taloustiedotteessa. Kallein Fundin varat olivat vielä vuonna 2006 lähes miljoona dollaria.

Katja Pukkilan johtamassa Lepokodissa on nyt 35 potilasta, joista 2 ECC potilasta, jotka kuuluisivat ennemminkin Hoitokodin puolelle. Pukkila raportissaan kertoi asiakkaiden hankinnan vaikeutuneen entisestään Floridan valtion uuden potilashallintajärjestelmän takia. Valtio suosii kotihoitoa mahdollisimman pitkään ja potilaiden kunnon huonontuessa he joutuvatkin siirtymään suoraan Hoitokodin hoiviin.

Saadakseen lisää asukkaita Lepokotiin yritetäänkin nyt muuttaa Länsisiiven loppupää 20 hengen Altzheimer-potilaan osastoksi. Muutoksia varten on paikalla käynyt myös arkkitehti, jonka suunnitelmia tarvitaan muutoslupien saamiseksi.

Dorothy Beckmanin antamassa taloustiedotteessa kerrottiin Lepokodin tuottamasta noin $63.736 dollarin tappiosta. Hoitokoti puolestaan tuotti kuukaudessa 53.165 dollarin voiton, joten tappiota syntyi yhteensä kesäkuussa noin $10.000 dollaria.

Koko kauden tulos tähän mennessä on voitollinen noin 305.649 dollaria, josta lahjoitusten osuus on noin 224.000. Kulupuolelta nostettiin esille tilintarkastuksen tarkastusmaksu, johon tarvittavat 20.000 dollaria säästettiiin, joten Jäsenille jaettiinkin taloustiedoista tarkistamaton versio. Vastuuvakuutukset ovat nousseet nyt $220.000 dollariin, lakimiehille on maksettu noin $30.000 dollaria. Suurin kuluerä on edelleen palkat, joita FARH maksaa noin $3 miljoonaa dollaria vuodessa.

Puheenjohtaja Rantasen kokouksessa antamassaan selvityksessä nykyisellä henkilökunnalla voitaisiinkin hoitaa selvästi suurempi Hoitokodin potilasmäärä. Jostain oudosta, kokoukselle selvittämättömästä syystä 40 potilan rajapyykin ylityttyä joudutaan henkilökunnan määrää kasvattamaan, ei suinkaan lineaarisesti vaan seuraavalle portaalle, jolla voitaisiin hoitaa seuraavatkin 40 potilasta. Nyt kun potilaita on 45, henkilöstökulut per asukas ovat kovin korkeat ja epätaloudelliset. Myös Lepokodin asukkaille on huonoja uutisia, odotettavissa on asumishintojen korotus.

Puheenjohtaja kumosi myös paikkakunnan paperilehdessä annetut virheelliset tiedot. Rantanen aikoo jatkaa FARH hallituksen jäsenenä, mutta ei enää ole käytettävissä puheenjohtajana.

Muutoin tiukasti johdetussa kokouksessa koettiin myös hieman kummallinen episodi, jossa paikkakunnan paperilehden omistaja ja päätoimittaja sai vapaasti pitää lehtensä mainostuokion.

Lepokodilla markkinointijohtajana toiminut Pirjoleena Koskinen oli jo ennen kokousta ilmoittanut siirtyvänsä pois Lepokodin palveluksesta. Vajaan vuoden mittainen markkinointipesti ei ilmeisesti ole tuottanut Lepokodille toivottuja tuloksia ja markkinointijohtajan tehtävien kirjallinen uudellenmäärittely Koskisen toivomusten vastaiseksi sai Pirjoleenan vetämään johtopäätöksensä ja irtisanoutumaan palveluksesta. Tunteikkaassa puheenvuorossaan ei kokous kuitenkaan saanut kuulla lainkaan tehdyistä markkinointitoimenpiteistä eikä niiden tuloksista, vaan katsauksen anti supistui yrityksessä sovellettavien kielimääräysten ja käytännön arvosteluun.

Harry Manner olisi ottamassaan puheenvuorossa selvittänyt paperilehdessä julkisuuteen nostettuja Mannerin ja Lepokodin välisiä oikeuskäsittelyssä olevia suhteita. Tämän aloituksen puheenjohtaja Rantanen keskeytti varsin tylysti ja päätti saman tien koko kokouksen.

Kokous kesti 47 minuuttia.

Muistiinpanoista kirjannut Timo Vainionpaa

Tunnelma tiivistyy Lepokodin Jäsenten vuosikokouksen lähestyessä

The Village on High Ridge

The Village on High Ridge

Lepokodin Jäsenten vuosikokouksen lähestyessä on joukko vanhoja, itsekin Lepokodin palveluita käyttäneet seniorikansalaiset halunneet ilmaista oman mielipiteensä Lepokodista, sen hallituksesta ja jäsenseurojen edustajista. Poikkeuksellisesti julkaisemme heidän kirjeensä anonyyminä, kirjoittajat ovat kuitenkin toimituksella tiedossa.

 

 

 

ME MUUTAMAT VANHAT LEPOKODIN JÄSENET OLEMME   SYDÄNJUURISSAMME   JÄRKYTTYNEITA

kuultuamme, etta jälleen jotkut jäsenjärjestöt ovat lähettämässä lepokodin hallitukseen samoja henkilöita, jotka viimeisten viiden vuoden aikana hävittivät puolet lepokodin omaisuudesta ja lisäksi täarvelivat lepokodin hyvää mainetta. Me tiedmme,etta joka dollari on saatu annetuksi sinne kovalla työlla 35 edellisen vuoden aikana ja että siella on edelleen ammattitaitoinen hyvä henkilökunta. Kuulimme myös,etta hoitokodin vuositarkastuksessa saivat hyvät numerot ja nykyinen johtaja on hyvä.

MUTTA HALLITUS ON TOIMINUT VASTOIN SÄÄNTÖJA hävittäen eikä kehittäen lepokotia ,jopa Kallein Fundin rahat on kuulemma hävitetty.

Koska meita tasokkaammat henkilöt eivat ole lopettaneet lepokodin hävittämistä niin me ehdotamme, etta me tavalliset jasenet joukkovoimalla painostamme kaikki yli vuoden hallituksessa olleet jättäytymään elakkeelle ja jasenjarjestot lahettavat nyt hallitukseen vain sellaisia henkiloita,jotka kykenevat pyyteettomasti kehittamaan lepokotia.

Jos jasenjarjestot lahettavat sinne edelleen lepokotia tuhoavia henkiloita,niin me ehdotamme,etta pidetaan ylimaarainen jasenkokous ja muutetaan saantoja niin,etta hallituksen jasenet valitsee jasenisto,eika enaa jasenjarjestot.. Siten me kunnioitamme myos niiden henkiloiden tyota,jotka perustivat lepokodin tahankin mennessa jo 5000-6000 amerikansuomalaiselle turvakodiksi ja autamme sen entista ehompana auttamaan amerikansuomalaisia turvakotina,jossa voi puhua myos suomen kielta.

Viime vuosina on kuulemma hallituksella ollut ajatuksia myyda lepokoti ja taas eilen tassa lehdessa oli uusi ”Sammonryosto” ajatus.

Nyt me lopetetaan sellaiset ajatukset ja autamme joukkovoimalla lepokotia seuraavalle 40-vuodelle, seuraten vast’edes avoimen johtamisen avulla,etta vielakin varakas lepokoti (kiinteistoomaisuus) tulee viela varakkaammaksi ja paremmaksi seka turvallisemmaksi turvakodiksi !

JASENISTÖN KOKOUKSESSA LOKAKUUN 25 PÄIVÄNÄ KLO 2 PM TAVATAAN JA TOIMITAAN tarvittaessa voimakkaasti ja pyytakaa kaikki lepokodin jatkamista haluavat jasenet mukaan—toivomme !

Olemme puhuneet ja ajatelleet tietojemme varassa kuka amerikansuomalaisista olisi taalla, tassa erikoisesti maineen tahraamisen takia vaativassa tilanteessa , paras henkilo hallituksen puheenjohtajaksi. Vain Eversti Harry Manner sai meidan kaikkien luotta- muksen ja arvostuksen tehtavaan. Kysyttyamme hanen suostumustaan, han sanoi voivansa toimia yhden vuoden hallituksen puh.johtajana,jos enemmisto jasenista niin haluaa ja hallituksen jasenet vaihtuvat uusiksi.

Meidan mielestamme olisi valttamatonta valita myos jo nyt jasenkokouksen puh. johta jaksi Eversti Harry Manner ja sihteeriksi yhta luotettava henkilo,jotta saisimme alun korkeammalle tasolle ja ihmisten luottamukselle lepokotiin ja sen tulevaisuuteen. Jos olette samaa mielta ja haluatte kannattaa Harry Manneria hall. puheenjohtajaksi, niin yhtykaamme yhdeksi voimaksi ja palautetaan ne arvot voimaksi,joita oli lepokodin perustamisen aikoihin.

Uusi Lepokoti Kerhotalon tontille?

Rakennusinsinöörii Pekka Heiskanen

Rakennusinsinööri Pekka Heiskanen

Lepokodin kunnossapitopäällikkönä toimiva kansainvälistä kokemusta omaava rakennusinsinööri Pekka Heiskanen on avannut mielenkiintoisen ajatuksen Lepokodin paikan vaihdosta. Uudisrakentaminen Kerhotalon tontille saattaisi auttaa myös suomalaisen harrastustoiminnan säilymistä eteläisessä Floridassa.

KERHOTALO – LEPOKOTI – SUOMI TALO

Haluan korostaa, että tämän mielipidekirjoituksen tarkoituksena ei ole syyttää ketään eikä kritisoida tehtyjä päätöksiä, vaan antaa uusi vaihtoehto Lepokodin vaikean taloustilanteen ratkaisuun.

Lepokodin takkuisen rahoitustilanteen ratkaisuiksi on ehdotettu erilaisia rahoitusvaihtoehtoja aina joukkovelkakirjojen myynnistä Lepokodin tontin pilkkomiseen ja osan myyntiin esim Costcolle. Hankituilla varoilla, omalla rahalla olisi sitten tarkoitus lähteä rakentamaan uutta muistiyksikköä ja kunnostamaan hoitokotia.

Ajatus on sinänsä hyvä, mutta siinä ei oteta huomioon Hoitokotia tukevien osastojen, mm. keittiön huonoa kuntoa. Lisäksi on otettava huomioon, että Hoitokodin kunnostaminen nykyvaatimuksien mukaiseksi on teknisesti mahdoton tehtävä käyttäen nykyisiä rakennuksia. Tarvitsemme ongelmien ratkaisuun kokonaan uudenlaisen ajatuksen.

Täällä Etelä-Floridassa vakituisesti asuvat tunnustavat kahden “haalin” ylläpidon raskauden suomensukuisen väestönosan ikääntyessä ja vapaaehtoistyöhön halukkaiden ihmisten vähentyessä nopeassa tahdissa. Tulevaisuudessa väestömäärä eittämättä riittää korkeintaan yhden talon ylläpitoon.

Vanhat suunnitelmat - uusi paikka?

Vanhat suunnitelmat – uusi paikka?

Lepokodin tontin pinta-ala on 11.2 eekkeriä sekä lisäksi on hankittu 0.5 eekkeriä uuden sisääntulotien aluetta. Tästä alueesta n. 22 % on operatiivisessa käytössä, eli n. 2.5 eekkeriä. Lepokodin rakennukset on rakennettu yhteen kerrokseen

Kerhotalon tontti puolestaan on 3.2 eekkeriä. Molemmat maa-alueet ovat kaavoitettu “multi-residential” alueeksi ja molemmilla kiinteistöjen alueella on samat kunnallispalvelut. Kerhotalon tontille EHKÄ voisi rakentaa kaksikerroksisia taloja (ainakin rajanaapurina on uusia kaksikerroksisia ”apartment” rakennuksia). Kerhotalolta ja Lepokodilta on yhtä pitkä matka mm. John F. Kennedyn sairaalaan.

Ainoa suurempi ero on, että Kerhotalo EI sijaitse rautatien vieressä eikä pienlentokoneiden laskeutumisreitillä, joten sijainti on turvallisempi ja rauhallisempi ikäihmisten hoitolaitokselle.

Mielestäni olisi nyt lähdettävä vakavasti harkitsemaan uuden hoitokodin rakentamiseksi Kerhotalon tontille.

Suomi Talo jäisi tässä suunnitelmassa suomalaisyhdyskunnan kulttuuri- ja huvitoimintaan. Yksi suomalaisten kokoontumispaikka keräisi enemmän osallistujia tilaisuuksiinsa, jolloin Suomi Talon talous vakiintuisi. Lepokodin kiinteistön myynnistä saataisiin alkupääomaa ja katettaisiin uuden Lepokodin rakennusten rakennuskustannuksia.

Kuvat aikaisemmasta suunnitelmasta

Kuvat aikaisemmasta suunnitelmasta

Projektin kustannuksiin en ota kantaa, koska niihin vaikuttaa mm. rakennettavan laitoksen käyttötarkoitus. Tulisiko kompleksiin ”skilled nursing home” , ”assisted living facility” , ”memory care unit” vai yhdistelmä näistä kolmesta. Varmaankin apua kuitenkin alustavaan kustannuslaskentaan voisi saada aikaisemmista suunnitelmista, jotka ovat haudattuna Lepokodin arkistoihin.

Aikataulukin on melko vaikea arvioitavaksi. Todennäköisesti kuitenkin puhutaan vuosista, ennenkuin avajaisia päästäisiin viettämään johtuen mm. suomalaisyhteisön riitaisuudesta sekä lupa-asioiden käsittelyn hitaudesta.

Tällä paikanvaihdolla meillä suomalaisilla olisi myös tulevaisuudessa tarjota suomenkielisille vanhuksille ajanmukainen hoitopaikka omalla kielellä.

Jos tämä ehdotus hautautuu kuitenkin historian kirjoihin, niin sille ei voi mitään. Jos se kuitenkin toisaalta ehkäisee Lepokodin ongelmien unohtamista ja vaipumista ruusunpunaisiin kuvitelmiin tulevaisuudesta, niin se on tehnyt tehtävänsä.

Toivottavasti kuitenkin joku alueen aktiivisista henkilöistä ottaa kirjoituksen vakavasti ja lähtee tutkimaan tätä vaihtoehtoa muiden rinnalla.

Pekka Heiskanen

EVAKOSSA OLLUT LAPIO TAKAISIN LEPOKODILLE

Esa Hakala, lapio ja taulut

Esa Hakala, lapio ja taulut

Noin vuosi siten kun Floridan suomalaisella Lepokodilla alkoi uusi kausi ja kaikki  suomalaisuus oli häviämässä eikä kukaan oikein tiennyt, mitä tulee tapahtumaan.   Uuden mahtavan Lepokodin rakennussuunnitelmat esiteltiin Annan majalla mutta sitten tapahtuikin että vanhaa ei purettukaan, vaan käytiin vanhaa vain kunnostamaan.

 Tässä vaiheessa kaikki taulut, valokuvat ja lapio hävisivät seinältä. Sain kuulla että ne on varastoitu erääseen huoneeseen.  Ystävällinen henkilökunta auttoi minua etsiessäni lapiota. He avasivat huoneen oven ja löysin kaiken sinne sullotun tavaroitten  joukosta lapion ja kolme siihen kuuluvaa valokuva taulua.

 Vein lapion ja taulut kotiini säilytettäväksi, koska olin luvannut Mike Lehtoselle pitäväni hyvän huolen Lapiosta ettei se joudu roskikseen, kuten sieltä eräät kirjat.

 Nyt kun Lepokodilla ovat uudistukset menossa olen ollut yhteydessä eräisiin henkilöihin ja kertonut että lapio ja taulu ovat minulla tallella ja olen valmis tuomaan ne takaisin Lepokodille ja nyt näin olen tehnyt.

Kun oli poikani kansa noin 40-vuotta sitten katsomassa työpaikkaa Lake Worthissa, satuimme käymään myös  silloisella Turistiklubilla, missä pidettiin alustava kokous Suomalainen Lepokodin perustamisesta.

 Toimiessani Floridan Pohjalaisten puheenjohtajana, olimme ensimmäiset,  jotka tällä lapiolla käänsimme maata tulevan Sairaskodin tontilla.   Järjestin myös Suomesta esiintyjiä tänne suomalaishaaleille ja kaikki kävivät myös Lepokodilla esiintymässä.  Vaimoni Aili oli työssä Lepokodilla 32-vuotta.

 Toivon että lapio ja taulut saavat nyt edustavan paikan uudistetussa Lepokodissa ja toivon, että jos jotain vastaavaa myöhemmin tapahtuu, saan jälleen lapion ja taulut takaisin ja voin ne sitten toimittaa  Siirtolaisuusinstituuttiin Turkuun, muistona Floridan suomalaisesta Lepokodista.

Lepokodin johdolle ja asukkaille kaikkia hyvää toivottaen.
Esa Hakala.

 J.K.
Ikäviä asioitakin sain kuulla lapion tiimoilta. Ollessani Lepokodin myyjäissä tutussa kirjapöydässä minua on aina odottanut korissa vanhoja kirjoja, jotka olen ostanut  ja toimittanut ne Turkuun Siirtolaisuusinstituuttiin. Nyt myyjiä oli kielletty niitä myymästä minulle.

Onko syynä Lapioepisodi, vai oliko siinä kiristystä, ensin lapio Lepokodille, sitten vasta minua palvellaan kirjapöydässä.