Lepokoti on päässyt pois punaiselta!

IMG_2589-468

Toimitusjohtaja Dan Benson kertoi viimeinkin iloisia uutisia

Lepokodin (FARH Inc) johtokunnalla ja toimitusjohtaja Dan Bensonilla oli miellyttävää kerrottavaa jäsenten vuosikokoukseen kertyneelle vain parikymmenpäiselle joukolle. ”Olemme saaneet taloutta korjattua, vuoden aikana olemme tuottaneet jo pientä voittoa. Tämän turvin olemme pystyneet vuoden aikana lisäämään henkilökuntaa, siirtymään vaadittaviin sähköisiin rekistereihin ja toteuttamaan lain vaatiman varavirtavoimajärjestelmän muutokset.”

 

 

 

 

 

Tuloja Lepodin (Resthome ja Nursinghome) toiminnasta tuli vuoden aikana  $5,860,597 dollaria ja kuluja kertyi $5,398,570 dollaria, joten säästöä kertyi vuoden aikana $462,027 dollaria.  Tulos on merkittävä, varsinkin kun edellisestä plussalla olleesta vuodesta on jo vuosia. Parantunut taloustilanne johtuu tietysti lisääntyistä asukas- ja potilasmääristä. Lepokodin ja hoitokodin asukasmäärät ovat nousseet selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Suunnitelmissa onkin nyt vanhusten ”päivähoito”, josta saataisiin myöhemmin myös asukkaita palveluiden pariin talon tultua tutuksi. Muistihäiriöisten osastoa saataneen vielä odottaa, vaadittavia investointeja ei vielä pystytä toteuttamaan.

Tarkempia vertailutietoja aikaisempiin vuosiin ei ole saatavilla, koska koko kirjanpito- ja talouden seurantajärjestelmä on vaihtunut matkan varrella. Kulu- ja tuottoraportti näytti kyllä hieman liian lyhyeltä. Nyt Jäsenistölle ei tarjottu taloustietoa erikseen lepokodin- ja hoitokodin tuotoista,  tulot oli  kuitattu vain yhdellä rivillä. Esimerkiksi lisenssien myynnistä tullutta rahaa ei ainakaan raportista selviä.  Ensi kerralla, vaikka jo puolivuotiskokoukseen toivoisi hieman tiheämpää kirjanpidon selvitystä.

Lahjoituksia Lepokoti keräsi  vuoden aikana $191,671 dollaria, jotka voisi esittää tulojen tarkemmassa erittelyssä eikä pelkästään erikseen tasesivun alareunassa.

Ensimmäistä kertaa Jäsenistö sai myös nähdä kauan kaivatun kirjanpidon taseen. Siinä ”Equity” rivillä esitettiin omaisuuden määräksi $1.234,410 dollaria.  Mitä lukuun sisältyy, ei kokouksen kulussa eikä jaetuista papereista tarkemmin auennut.  Mielenkiintoista olisi tietää, onko siinä vain rakennusten ja laitteiden arvo.  Tontin tai tonttien arvon arvelisi olevan merkittävästi suurempi jopa nykyisen hiljentyneen maakaupan aikana. ”Assets”-rivillä, siis ”vastaavaa” otsikon alla kun oli vain kassatilin ja saatavien määrä. Saatavien määrä, yli miljoona dollaria, on tosin huolestuttavan korkea, osa saatavista saattaa olla vanhentuneista ja vaikeasti perittäviä.

”Liabilities” eli ”vastattavaa” jako kertoi hieman enemmän.  Normaalien maksettavien laskujen  lisäksi sieltä voi nähdä, tosin yhdistetynä, hankitun pikkubussin ja ilmastointilaitteiden pitkäaikaisen velan olevan $83,229 dollaria.

Lopputulos on kuitenkin merkittävästi mukavampaa luettavaa kuin aikaisempina vuosina. Suuren työn tehneen johtokunnan ja toimitusjohtajan aktiivinen yhteistyö vaikuttaa toimivan hyvin. Nyt tilanteen rauhoituttua päästään normaaliin käytäntöön, jossa toimitusjohtaja johtaa toimintaa, jota johtokunta valvoo. Toimitusjohtaja Bensonin esityksestä näkyi tyytyväisyys tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin.

Myös henkilökunnan tyytyväisyys ja työilo on palannyt, sen henkilökunnan edustaja spontaanisti toimittajalle vahvisti jo ennen kokousta.  ”Täällä on kiva olla töissä!”

IMG_2595

FARH Incin jäsenistön kokoukseen osallistui 20 henkilöä, kokouksen päätösvalta saatiin kuitenkin vielä julistettua.

Kirjaajana Timo Vainionpaa/USAsuomeksi.com

Mainokset

Lepokodin toimitusjohtaja Dan Benson: Taloustilanne on korjaantumassa

20171111_112254-2Lepokodin kolme kuukautta virassaan ollut toimitusjohtaja Dan Benson oli hyvin avoin keskustellessamme FARH-yhtiön tilanteesta. Taloustilanne on parantumassa, lokakuu oli jo voitollinen, marraskuun tietojen toivotaan olevan yhtä hyviä marraskuulle osuvista kolmesta palkanmaksusta huolimatta. Paranevia lukuja ja nousujohteisia käyriä voidaan Bensonin mielestä odottaa jatkossakin.

FARH-yhtiön toimitusjohtaja Benson kertoo taloustilanteen parantumiseen olevan useita tekijöitä, kuten  uudistettu asukkaiden laskutusjärjestelmä,  Medicare-potilaiden määrän lisääminen ja asukasluvun kokonaismäärän nousu.

Benson kertoo Lepokodin sopineen osan Hoitokodin lisenssien myynnistä. 60-paikkainen Hoitokoti joutuu maksamaan valtiolle Medicare-maksuja kaikkista 60 vuodepaikasta, vaikka ne eivät olisikaan  kaytössä. Nyt Lepokoti onnistui myymään 10 linsenssiä ja ilmoitti valtiolle luopuvansa vielä viidestä lisälisenssistä, 45-paikkaisena Hoitokoti vapautetaan kokonaan korkeista vuodemaksuista.

Pienempänä toimivan Hoitokodin henkilökuntaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen vähentää, koska potilasmäärä varsin harvoin on ollut yli 45 ja henkilökunnan määrä on aikaisemminkin sopeutettu potilasmäärään eikä vuodepaikkoihin. Talon henkilöstöstä, samoin kuin asukkaista ja potilaista, noin puolet on suomenkielisiä.

Hoitokodin vuodepaikkojen virallinen vähentäminen antaa nyt myös mahdollisuuden lisätä Medicare-potilaiden määrää. Hoitokoti laskuttaa Medicad-potilaiden hoidosta noin $220 dollaria päivässä, esimerkiksi yksityishuoneista vaativien Medicare-potilaiden päivälaskutus on yli kaksinkertainen.

Benson kertoo myös varsinaisen Lepokodin, siis ”tuetun asumisen” osaston voivan nousta pientä voittoa tuottavaksi yksiköksi. Asukasluku ei ole välttämättä määräävin tekijä, sanoo Benson.  ”Suuri osa  Assisted living – osastolla olevista huonokuntoisemmista asukkaista päätyy väistämättä myöhemmin Hoitokotiin. Parempikuntoisille asukkaille pitää myös kehittää lisäpalveluita kuntoutukseen ja muuhun toimintaan”, sanoo Dan Benson.

Benson kertoo myös taloustoimiston vasta neljä kuukautta toimessa olleen Elaine Gordonin käyneen läpi yhtiön aikaisempaa laskutusta, joista löytyi lähes $2 miljoonan dollarin arvosta virheellisesti laskutettuja potilasmaksuja, myöhässä olevia suorituksia ja  kokonaan laskuttamattomia hoitomaksuja. Nyt laskutus on kokonaan uudistettu, asukkaille ja heidän omaisilleen on lähetetty asiasta tiedote.

Benson kertoi myös Floridan valtion muuttaneen vaatimuksia varageneraattorien pakollisesta hankinnasta. Kuvernööri Scott määräsi Irma-hurrikaanin jälkeen kaikki lepo- ja hoitokodit hankkimaan sähkökatkosten varalle 90 päivän kuluessa omat yleisistä energiaverkoista riippumattomat generaattorit. Määräys pikatoimista kumottiin kuitenkin oikeuden päätöksellä. FARH on tehnyt määräyksessä vaaditun, valtion jo hyväksymän varageneraattorisuunnitelman, jonka toimeenpanolle on nyt kuitenkin saatu lisää aikaa. Bensonin laatiman suunnitelman mukaan jo olemassaolevan maakaasugeneraattorin kunnostaminen määräysten mukaiseksi maksaisi noin $60.000, kokonaan uuden järjestelmän hinta olisi noin kaksinkertainen.

Toimitusjohtaja on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon seuranta- ja valvontatyökalun, jolla koko talon toimintaa voidaan ohjata. Näilläkin sivuilla kiihkeästi vuosia kaivattuja tarkempia tietoja voidaan nyt vihdoinkin odottaa saatavan, aikaisempi kirjanpito on ollut kovin  yksinkertaista ja varsin puutteellista ”tulot/menot” laskentaa.  Nyt osastoille laaditaan omat  talousarvionsa, jotka toimitusjohtaja hyväksyy ja myös seuraa niiden toteutumista. Toimitusjohtajan hyväksymät budjetit viedään sitten kokonaisuutena johtokunnan hyväksyttäväksi.

Dan Benson näkee työnsä suomalaisessa lepokodissa haastavana, mutta mielenkiintoisena. Bensonin mielestä Lepokoti on ollut liian itseensä käpertynyt eikä ole antanut riittävästi tietoa alueen suomalaisyhteisöille eikä FARH-yhtiön palveluita mahdollisesti tarvitsevalle amerikkalaiselle yleisölle.
Johtokunnan koostamien alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista on ollut hyvä ajatus, mutta Bensonin mielestä johtokunnalle vaikeina aikoina siirtyi liian paljon päätösvaltaa.  Lepokodin tilannetta huolestuneena seuranneet yritysmaailmassa toimineet tahot ovat esittäneet vapaaehtoisen neuvoa antavan ”Advisory Boardin” perustamista toimitusjohtajan tueksi. ”Vastuu yhtiön toiminnasta kuuluu toimitusjohtajalle, jonka toimenpiteitä yhtiön johtokunta valvoo”, määrittelee työnkuvaansa toimitusjohtaja yksiselitteisesti. ”Neuvoa antava ryhmä voisi ehkä paremminkin neuvoa johtokuntaa, elleivät ole itse siinä mukana.”

”Vanhustenhoito liiketoimintana on aivan oma kokonaisuutensa, jossa on omat sääntönsä ja lainalaisuutensa. Vanhustenhoito voi olla myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa, boomi Floridassa on vasta alkamassa ja vanhustenhoidon tarve kasvaa merkittävästi vuoteen 2022 mennessä”, sanoo toimitusjohtaja Dan Benson.

Timo Vainionpää