Lepokoti on päässyt pois punaiselta!

IMG_2589-468

Toimitusjohtaja Dan Benson kertoi viimeinkin iloisia uutisia

Lepokodin (FARH Inc) johtokunnalla ja toimitusjohtaja Dan Bensonilla oli miellyttävää kerrottavaa jäsenten vuosikokoukseen kertyneelle vain parikymmenpäiselle joukolle. ”Olemme saaneet taloutta korjattua, vuoden aikana olemme tuottaneet jo pientä voittoa. Tämän turvin olemme pystyneet vuoden aikana lisäämään henkilökuntaa, siirtymään vaadittaviin sähköisiin rekistereihin ja toteuttamaan lain vaatiman varavirtavoimajärjestelmän muutokset.”

 

 

 

 

 

Tuloja Lepodin (Resthome ja Nursinghome) toiminnasta tuli vuoden aikana  $5,860,597 dollaria ja kuluja kertyi $5,398,570 dollaria, joten säästöä kertyi vuoden aikana $462,027 dollaria.  Tulos on merkittävä, varsinkin kun edellisestä plussalla olleesta vuodesta on jo vuosia. Parantunut taloustilanne johtuu tietysti lisääntyistä asukas- ja potilasmääristä. Lepokodin ja hoitokodin asukasmäärät ovat nousseet selvästi verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Suunnitelmissa onkin nyt vanhusten ”päivähoito”, josta saataisiin myöhemmin myös asukkaita palveluiden pariin talon tultua tutuksi. Muistihäiriöisten osastoa saataneen vielä odottaa, vaadittavia investointeja ei vielä pystytä toteuttamaan.

Tarkempia vertailutietoja aikaisempiin vuosiin ei ole saatavilla, koska koko kirjanpito- ja talouden seurantajärjestelmä on vaihtunut matkan varrella. Kulu- ja tuottoraportti näytti kyllä hieman liian lyhyeltä. Nyt Jäsenistölle ei tarjottu taloustietoa erikseen lepokodin- ja hoitokodin tuotoista,  tulot oli  kuitattu vain yhdellä rivillä. Esimerkiksi lisenssien myynnistä tullutta rahaa ei ainakaan raportista selviä.  Ensi kerralla, vaikka jo puolivuotiskokoukseen toivoisi hieman tiheämpää kirjanpidon selvitystä.

Lahjoituksia Lepokoti keräsi  vuoden aikana $191,671 dollaria, jotka voisi esittää tulojen tarkemmassa erittelyssä eikä pelkästään erikseen tasesivun alareunassa.

Ensimmäistä kertaa Jäsenistö sai myös nähdä kauan kaivatun kirjanpidon taseen. Siinä ”Equity” rivillä esitettiin omaisuuden määräksi $1.234,410 dollaria.  Mitä lukuun sisältyy, ei kokouksen kulussa eikä jaetuista papereista tarkemmin auennut.  Mielenkiintoista olisi tietää, onko siinä vain rakennusten ja laitteiden arvo.  Tontin tai tonttien arvon arvelisi olevan merkittävästi suurempi jopa nykyisen hiljentyneen maakaupan aikana. ”Assets”-rivillä, siis ”vastaavaa” otsikon alla kun oli vain kassatilin ja saatavien määrä. Saatavien määrä, yli miljoona dollaria, on tosin huolestuttavan korkea, osa saatavista saattaa olla vanhentuneista ja vaikeasti perittäviä.

”Liabilities” eli ”vastattavaa” jako kertoi hieman enemmän.  Normaalien maksettavien laskujen  lisäksi sieltä voi nähdä, tosin yhdistetynä, hankitun pikkubussin ja ilmastointilaitteiden pitkäaikaisen velan olevan $83,229 dollaria.

Lopputulos on kuitenkin merkittävästi mukavampaa luettavaa kuin aikaisempina vuosina. Suuren työn tehneen johtokunnan ja toimitusjohtajan aktiivinen yhteistyö vaikuttaa toimivan hyvin. Nyt tilanteen rauhoituttua päästään normaaliin käytäntöön, jossa toimitusjohtaja johtaa toimintaa, jota johtokunta valvoo. Toimitusjohtaja Bensonin esityksestä näkyi tyytyväisyys tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin.

Myös henkilökunnan tyytyväisyys ja työilo on palannyt, sen henkilökunnan edustaja spontaanisti toimittajalle vahvisti jo ennen kokousta.  ”Täällä on kiva olla töissä!”

IMG_2595

FARH Incin jäsenistön kokoukseen osallistui 20 henkilöä, kokouksen päätösvalta saatiin kuitenkin vielä julistettua.

Kirjaajana Timo Vainionpaa/USAsuomeksi.com

Mainokset

Lepokodin toimitusjohtaja Dan Benson: Taloustilanne on korjaantumassa

20171111_112254-2Lepokodin kolme kuukautta virassaan ollut toimitusjohtaja Dan Benson oli hyvin avoin keskustellessamme FARH-yhtiön tilanteesta. Taloustilanne on parantumassa, lokakuu oli jo voitollinen, marraskuun tietojen toivotaan olevan yhtä hyviä marraskuulle osuvista kolmesta palkanmaksusta huolimatta. Paranevia lukuja ja nousujohteisia käyriä voidaan Bensonin mielestä odottaa jatkossakin.

FARH-yhtiön toimitusjohtaja Benson kertoo taloustilanteen parantumiseen olevan useita tekijöitä, kuten  uudistettu asukkaiden laskutusjärjestelmä,  Medicare-potilaiden määrän lisääminen ja asukasluvun kokonaismäärän nousu.

Benson kertoo Lepokodin sopineen osan Hoitokodin lisenssien myynnistä. 60-paikkainen Hoitokoti joutuu maksamaan valtiolle Medicare-maksuja kaikkista 60 vuodepaikasta, vaikka ne eivät olisikaan  kaytössä. Nyt Lepokoti onnistui myymään 10 linsenssiä ja ilmoitti valtiolle luopuvansa vielä viidestä lisälisenssistä, 45-paikkaisena Hoitokoti vapautetaan kokonaan korkeista vuodemaksuista.

Pienempänä toimivan Hoitokodin henkilökuntaa ei kuitenkaan tarvitse erikseen vähentää, koska potilasmäärä varsin harvoin on ollut yli 45 ja henkilökunnan määrä on aikaisemminkin sopeutettu potilasmäärään eikä vuodepaikkoihin. Talon henkilöstöstä, samoin kuin asukkaista ja potilaista, noin puolet on suomenkielisiä.

Hoitokodin vuodepaikkojen virallinen vähentäminen antaa nyt myös mahdollisuuden lisätä Medicare-potilaiden määrää. Hoitokoti laskuttaa Medicad-potilaiden hoidosta noin $220 dollaria päivässä, esimerkiksi yksityishuoneista vaativien Medicare-potilaiden päivälaskutus on yli kaksinkertainen.

Benson kertoo myös varsinaisen Lepokodin, siis ”tuetun asumisen” osaston voivan nousta pientä voittoa tuottavaksi yksiköksi. Asukasluku ei ole välttämättä määräävin tekijä, sanoo Benson.  ”Suuri osa  Assisted living – osastolla olevista huonokuntoisemmista asukkaista päätyy väistämättä myöhemmin Hoitokotiin. Parempikuntoisille asukkaille pitää myös kehittää lisäpalveluita kuntoutukseen ja muuhun toimintaan”, sanoo Dan Benson.

Benson kertoo myös taloustoimiston vasta neljä kuukautta toimessa olleen Elaine Gordonin käyneen läpi yhtiön aikaisempaa laskutusta, joista löytyi lähes $2 miljoonan dollarin arvosta virheellisesti laskutettuja potilasmaksuja, myöhässä olevia suorituksia ja  kokonaan laskuttamattomia hoitomaksuja. Nyt laskutus on kokonaan uudistettu, asukkaille ja heidän omaisilleen on lähetetty asiasta tiedote.

Benson kertoi myös Floridan valtion muuttaneen vaatimuksia varageneraattorien pakollisesta hankinnasta. Kuvernööri Scott määräsi Irma-hurrikaanin jälkeen kaikki lepo- ja hoitokodit hankkimaan sähkökatkosten varalle 90 päivän kuluessa omat yleisistä energiaverkoista riippumattomat generaattorit. Määräys pikatoimista kumottiin kuitenkin oikeuden päätöksellä. FARH on tehnyt määräyksessä vaaditun, valtion jo hyväksymän varageneraattorisuunnitelman, jonka toimeenpanolle on nyt kuitenkin saatu lisää aikaa. Bensonin laatiman suunnitelman mukaan jo olemassaolevan maakaasugeneraattorin kunnostaminen määräysten mukaiseksi maksaisi noin $60.000, kokonaan uuden järjestelmän hinta olisi noin kaksinkertainen.

Toimitusjohtaja on ottanut käyttöön uuden taloushallinnon seuranta- ja valvontatyökalun, jolla koko talon toimintaa voidaan ohjata. Näilläkin sivuilla kiihkeästi vuosia kaivattuja tarkempia tietoja voidaan nyt vihdoinkin odottaa saatavan, aikaisempi kirjanpito on ollut kovin  yksinkertaista ja varsin puutteellista ”tulot/menot” laskentaa.  Nyt osastoille laaditaan omat  talousarvionsa, jotka toimitusjohtaja hyväksyy ja myös seuraa niiden toteutumista. Toimitusjohtajan hyväksymät budjetit viedään sitten kokonaisuutena johtokunnan hyväksyttäväksi.

Dan Benson näkee työnsä suomalaisessa lepokodissa haastavana, mutta mielenkiintoisena. Bensonin mielestä Lepokoti on ollut liian itseensä käpertynyt eikä ole antanut riittävästi tietoa alueen suomalaisyhteisöille eikä FARH-yhtiön palveluita mahdollisesti tarvitsevalle amerikkalaiselle yleisölle.
Johtokunnan koostamien alueen suomalaisseurojen lähettämistä edustajista on ollut hyvä ajatus, mutta Bensonin mielestä johtokunnalle vaikeina aikoina siirtyi liian paljon päätösvaltaa.  Lepokodin tilannetta huolestuneena seuranneet yritysmaailmassa toimineet tahot ovat esittäneet vapaaehtoisen neuvoa antavan ”Advisory Boardin” perustamista toimitusjohtajan tueksi. ”Vastuu yhtiön toiminnasta kuuluu toimitusjohtajalle, jonka toimenpiteitä yhtiön johtokunta valvoo”, määrittelee työnkuvaansa toimitusjohtaja yksiselitteisesti. ”Neuvoa antava ryhmä voisi ehkä paremminkin neuvoa johtokuntaa, elleivät ole itse siinä mukana.”

”Vanhustenhoito liiketoimintana on aivan oma kokonaisuutensa, jossa on omat sääntönsä ja lainalaisuutensa. Vanhustenhoito voi olla myös hyvin kannattavaa liiketoimintaa, boomi Floridassa on vasta alkamassa ja vanhustenhoidon tarve kasvaa merkittävästi vuoteen 2022 mennessä”, sanoo toimitusjohtaja Dan Benson.

Timo Vainionpää

Hoitokodilla huolehditaan myös tulevaisuudesta

 

Lempeä-ääninen sosiaalijohtaja

Maija Toukolehto puhuu lempeällä äänellä Floridan Suomalaisen Lepokodin Hoitokoti-osastosta vertaillessaan Suomalaisen Lepokodin etuja ja eroja muihin vastaaviin vanhusten hoitopaikkoihin.  Ulkopuolisenkin on helppo havaita, että Maija pitää työpaikastaan.

Hoitokodin sosiaalijohtajana toimiva Toukolehto kertoo  Hoitokodin olevan työntekijöille rakas, mutta  henkisesti raskas paikka palvella, hoitokotiin kun siirretään asukkaita saattohoitoon elämän vääjäämättömästi lähestyessä loppuaan.

 

maijatoukolehto1

Maija Toukolehto, kuva  Timo Toukolehto

”Työasioita ei voi viedä kotiin”, sanoo Toukolehto.  Savolais- karjalainen perhetausta, positiivinen, ulospäinsuuntautunut elämänasenne ja kävelylenkit auttavat purkamaan työpaikalla syntyneitä paineita. Myös asukkaiden omaisten antama positiivinen palaute rohkaisee ja saa joskus ikävätkin asiat näyttämään paremmalta.

Floridan suomalainen Lepokoti on ollut Maijan ainoa työpaikka koko Amerikassa olon ajan. Kohta 20 vuotta sitten Amerikkaan muuttanut sosiaaliohjaajan koulutuksen Suomessa saanut Toukolehto oli myös kriisipalvelutyössä Suomessa ollessaan, Amerikkaan muutettuaan työpaikaksi luonnostaan tuli suomalainen Lepokoti.

Lepokodin sairasosasto, joka paremmin tunnetaan hoitokotina on toiminnallisesti aivan oma yrityksensä. American-Finnish Nursing Home Inc on amerikkalaiselta verokoodiltaan ”voittoa tavoittelematon” yritys, joka toimii erittäin valvotulla sairaanhoidon alalla. Floridan valtio vahtii yrityksen toimintaa, henkilökuntaa, rakennuksia ja hoitokäytäntöjä  jatkuvasti pikkutarkoilla tarkastuksillaan. Hoitokodilla on 60 hoitopaikan lisenssi, mutta asukasmäärä on viime aikoina ollut vain 30-45 välillä. Syitä vähäiseen asukasmäärään on useita, hoitokodin epäkäytännöllisiin neljän hengen huoneisiin usein asutetaan vain kaksi, kahden hengen huoneissa saattaa olla vain yksi asukas.

 

”Kaikessa täytyy käyttää mielikuvitusta”, kertoo Toukolehto rauhallisesti. Suuren osan asukkaistamme saamme nyt kuulopuheiden perusteella. ”Olemme kuulleet, että teillä on hieno paikka hoitoa tarvitsemalle vanhuksellemme”, on varsin usein toistunut peruste omaisten käydessä tutustumassa Hoitokotiin.  Hoitokotiin tullaan nykyään paljon huonommassa kunnossa kuin aikaisemmin. Hoitoajat ovat kovasti lyhentyneet  ja nykyään Lepokodin puoli onkin kuin Hoitokoti aikaisemmin ja Hoitokodista on tullut lyhytaikaisempi Sairasosasto.

 

Vakuutusyhtiöiden vakuutuspolitiikka on ollut varsinainen este uusien asukkaiden saamiselle. Hoitokoti hyväksyy vain Medicare ja Medicaidin sairausvakuutukset, HMO-vakuutukset ovat olleet poissuljettuja. Nyt kuitenkin on hieman valoa näkyvissä, Humana hyväksyy myös hoitokotimaksut, jos asukas on ensin ollut Lepokodin puolella asukkaana ja sitten siirtynyt kunnon huonontuessa Hoitokotiin.

 

Toukolehdon lempeä ääni terävoityy hetkeksi, kun keskusteluun tulevat  Medicaren ja Medicaidin sairausvakuutusten korvausperusteet. Medicaren ja Medicaidin korvausperusteet ovat niin monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia, että niistä perillä pysyminen on jo tuskallista. Medicare ja Medicaid säätelee myös sairaalakäynnin jälkeisiä terapiapäiviä jopa tuntirajojen puitteissa, hoidon  antajan pitää olla tarkkana siitä, kuka on oikeutettu mihinkin palveluun.

 

Vakuutusyhtiöillä on kaikilla omat listansa hoitokodeista, näille listoille Hoitokodinkin pitää pyrkiä aina uudelleen ja uudelleen.  ”Meiltä puuttuu edelleenkin tehokas markkinointihenkilö, joka pitäsi asukaslukumme kunnossa”, sanoo Toukolehto. Olemme ottaneet palvelukseen markkinointitehtäviin jo useita ehdokkaita, mutta emme ole olleet tyytyväisiä saamiimme tuloksiin. ”Haku on edelleen käynnissä”, sanoo Toukolehto.

”Asukkaat ja heidän omaisensa arvostavat nykyään enemmän yksityisyyttä kuin ennen. Toiset asukaamme ovat esimerkiksi huonokuuloisia ja haluavat vaikkapa television äänen kovemmalle, toinen samassa huoneessa oleva taas arvostaa enemmän hiljaisuutta.”  Joka vaiheessa kun yrittää sovittaa erilaisia henkilöitä samoihin tiloihin joudutaan jostakin joustamaan, nyt olemme joutuneet joustamaan asukasmäärässä vanhanaikaisten rakennusratkaisuiden vuoksi.

Talon viihtyvyydessä ja ”hajuttomuudesta” olemme saaneet kiitosta omaisilta, joskus heillä tosin on epätodellisen suuret odotukset asukkaille annettavasta palvelusta. ”Loppujen lopuksi Hoitokoti on kuitenkin laitos.”, sanoo Toukolehto.  Pyrimme mahdollisimman kodinomaiseen tunnelmaan ja toki pystymme tarjoamaan myös aivan henkilökohtaista palvelua sitä tarvitseville ja haluaville. Private duty aid on vain yhden asukkaan palveluksessa oleva erillinen avustaja.

”Jossain vaiheessa vain putosimme kelkasta”, myöntää Toukolehto. ”Menetimme myös epävirallisesti annettuja laatuluokituksesta kertovia tähtiämme aikaisemman johdon alaisena. Nyt kuitenkin viimeisin tarkastus meni niin hyvin että odotamme tähtien olevan palaamassa”, arvelee Toukolehto.

 

Odotamme paljon suunnitelmissa olevalta muistiyksiköltä, jossa hoidettaisiin muistisairauksista kärsiviä. Valtion määräysten mukaiset piirrustukset ja suunnitelmat ovat valmiina, mutta hankkeen rahoitus on saatava järjestykseen.  Yrityksen talous on avainasemassa, nyt pitää löytää keinot varojen hankkimiseen.
Muistiyksikkö vahvistaisi koko taloa merkittävästi, silloin voisimme tarjota asiakkaillemme myös terapiapalvelut ja muistisairaiden hoidon. Lepokoti-yhtiö olisi hyvässä asemassa, voisimme tarjota myös pariskunnille mahdollisuuden elää ja vanhentua yhdessä, vaikka hoidon tarve olisi molemmille erilainen. Ikänsä yhdessä olleet parikunnat viihtyisivät paremmin kun tuttu kumppani olisi  paikalla vaikka vain ruokapöydässä. Aina ei sanoja tarvita, pelkkä läsnäolo riittää.
Mutta rahoitus kiikastaa, nykyiset asukasmäärät ovat liian alhaiset. Suomalaisyhteisön tukea tarvittaisiin nyt enemmän päästäksemme yli huonoista vuosista, kertoo Toukolehto.

 

”Talo on rakennettu suomalaisten tuella, suomalaiset voisivat sitä suojella myös tulevaisuudessa. Saataisiinpa samanlainen yhteishenki aikaan, kun oli taloa rakennettaessa”, toivoo Floridan Suomalaisen Lepokodin sosiaalijohtaja Maija Toukolehto.

Hoitokotitoimintaa  odottaa suuri muutos Floridassa?

farh

FARH Inc on myös American-Finnish Nursing Home

Hoitokotitoiminnalla Floridassa saattaa olla myös edessä iso muutos. Sairaaloiden ja hoitokotien rakentamista ja niiden vuodepaikkojen lukumäärää on säädellyt Floridan valtion viranomaiset. Uusien hoitolaitosten on pitänyt hankkia valtiolta lisenssi toimintaansa, lisenssiehdoilla on pyritty turvaamaan annetun hoidon taso ja alueellinen kattavuus. Lisenssit ovat myös olleet kalliita hankkia, pelkän hakemusprosessin hinta on ollut $10.000 -$50.000 dollaria, viimeaikoina lisenssejä on myönnetty erittäin kitsaasti. Nykyisten hoitolaitosten olemassaolevat lisenssit ovatkin olleet erittäin arvokkaita.

 

Nyt asiaan saattaa tulla muutos, sillä Floridan valtion Edustajainhuoneen komiteassa on jo hyväksytty lakialoite HB7, joka vapauttaisi alan sääntelystä. Hoitokoteja voisi perustaa kuka tahansa minne tahansa puhtaasti kaupallisin perustein.  Lakialoitteen republikaaniset kannattajat lupaavat säännöstelyn purkamisen tuovan vapautta kilpailuun, sääntelyä puolustavat demokraatit myöntävät vapautuksen tuovan kilpailua, mutta epäilevät sen myös laskevan hoidon tasoa.

 

Uuden vapaan kilpailun myös hoitolaitosalalla sallivan lainsäädännön epäillään myös tuovan hoitoon eriarvoisuutta. Vakuutusyhtiöiden hyväksymät, ja maksamat hoitolaitokset antavat edelleen laadukasta palvelua, kun puolestaan Medicaidin maksamat laitokset joutuvat kilpailemaan kustannustehokkuudella, joka saattaa vaikuttaa annettavan hoidon tasoon.

 

Vapautuvan kilpailun epäillään myös aiheuttavan nopean kasvun vuodepaikkojen määrässä ja aiheuttavan ylitarjontaa, joka sitten painaisi edelleen hintatasoa alas laadun kustannuksella.

 

Timo Vainionpaa

Lepokodin Jäsenten sääntömääräisen kokouksen jälkikirjoitus, lokakuu 2014

Lepokodin Jäsenien vuosikokous pidettiin tavan mukaan lokakuun viimeisenä lauantaina. Paikalle oli kuitenkin saapunut vain nelisenkymmentä jäsentä noin kolmestasadasta. Kokouksessa ei kuultu vielä koeajalla olevan johtajan puheenvuoroa, johtajan muiden kiireiden ollessa Jäsenkokousta tärkeämpiä.

Kokouksessa saadun katsauksen mukaan Lepokodin talous on edelleen alamaissa, laitoksen toiminta tuottaa edelleen tappiota. Puheenjohtaja Rantanen kertoi vuoden tuloksen oleva noin puoli miljoonaa tappiolla, jaetussa aineistossa näytetään kuitenkin kaudelta noin neljännesmiljoonan tuottoa. Puolivuotiskauden talous näyttää paremmalta muutaman avokätisen lahjoituksen ansiosta. Asukkaiden virkistystoimintaan ja hyvinvointiin korvamerkitty Kallein Fund on nyt syöty tyhjäksi, koska Kallein Fundin varat ovat vain puheenjohtaja Rantasen lausuman mukaan vain noin 10.000 dollaria. Rahastoa ei edes mainita auditoimattomassa yleisölle jaetussa taloustiedotteessa. Kallein Fundin varat olivat vielä vuonna 2006 lähes miljoona dollaria.

Katja Pukkilan johtamassa Lepokodissa on nyt 35 potilasta, joista 2 ECC potilasta, jotka kuuluisivat ennemminkin Hoitokodin puolelle. Pukkila raportissaan kertoi asiakkaiden hankinnan vaikeutuneen entisestään Floridan valtion uuden potilashallintajärjestelmän takia. Valtio suosii kotihoitoa mahdollisimman pitkään ja potilaiden kunnon huonontuessa he joutuvatkin siirtymään suoraan Hoitokodin hoiviin.

Saadakseen lisää asukkaita Lepokotiin yritetäänkin nyt muuttaa Länsisiiven loppupää 20 hengen Altzheimer-potilaan osastoksi. Muutoksia varten on paikalla käynyt myös arkkitehti, jonka suunnitelmia tarvitaan muutoslupien saamiseksi.

Dorothy Beckmanin antamassa taloustiedotteessa kerrottiin Lepokodin tuottamasta noin $63.736 dollarin tappiosta. Hoitokoti puolestaan tuotti kuukaudessa 53.165 dollarin voiton, joten tappiota syntyi yhteensä kesäkuussa noin $10.000 dollaria.

Koko kauden tulos tähän mennessä on voitollinen noin 305.649 dollaria, josta lahjoitusten osuus on noin 224.000. Kulupuolelta nostettiin esille tilintarkastuksen tarkastusmaksu, johon tarvittavat 20.000 dollaria säästettiiin, joten Jäsenille jaettiinkin taloustiedoista tarkistamaton versio. Vastuuvakuutukset ovat nousseet nyt $220.000 dollariin, lakimiehille on maksettu noin $30.000 dollaria. Suurin kuluerä on edelleen palkat, joita FARH maksaa noin $3 miljoonaa dollaria vuodessa.

Puheenjohtaja Rantasen kokouksessa antamassaan selvityksessä nykyisellä henkilökunnalla voitaisiinkin hoitaa selvästi suurempi Hoitokodin potilasmäärä. Jostain oudosta, kokoukselle selvittämättömästä syystä 40 potilan rajapyykin ylityttyä joudutaan henkilökunnan määrää kasvattamaan, ei suinkaan lineaarisesti vaan seuraavalle portaalle, jolla voitaisiin hoitaa seuraavatkin 40 potilasta. Nyt kun potilaita on 45, henkilöstökulut per asukas ovat kovin korkeat ja epätaloudelliset. Myös Lepokodin asukkaille on huonoja uutisia, odotettavissa on asumishintojen korotus.

Puheenjohtaja kumosi myös paikkakunnan paperilehdessä annetut virheelliset tiedot. Rantanen aikoo jatkaa FARH hallituksen jäsenenä, mutta ei enää ole käytettävissä puheenjohtajana.

Muutoin tiukasti johdetussa kokouksessa koettiin myös hieman kummallinen episodi, jossa paikkakunnan paperilehden omistaja ja päätoimittaja sai vapaasti pitää lehtensä mainostuokion.

Lepokodilla markkinointijohtajana toiminut Pirjoleena Koskinen oli jo ennen kokousta ilmoittanut siirtyvänsä pois Lepokodin palveluksesta. Vajaan vuoden mittainen markkinointipesti ei ilmeisesti ole tuottanut Lepokodille toivottuja tuloksia ja markkinointijohtajan tehtävien kirjallinen uudellenmäärittely Koskisen toivomusten vastaiseksi sai Pirjoleenan vetämään johtopäätöksensä ja irtisanoutumaan palveluksesta. Tunteikkaassa puheenvuorossaan ei kokous kuitenkaan saanut kuulla lainkaan tehdyistä markkinointitoimenpiteistä eikä niiden tuloksista, vaan katsauksen anti supistui yrityksessä sovellettavien kielimääräysten ja käytännön arvosteluun.

Harry Manner olisi ottamassaan puheenvuorossa selvittänyt paperilehdessä julkisuuteen nostettuja Mannerin ja Lepokodin välisiä oikeuskäsittelyssä olevia suhteita. Tämän aloituksen puheenjohtaja Rantanen keskeytti varsin tylysti ja päätti saman tien koko kokouksen.

Kokous kesti 47 minuuttia.

Muistiinpanoista kirjannut Timo Vainionpaa

Lepokodin taloustilanne vaikeutuu – johtaja vaihtuu jälleen

Floridan suomalainen lepokoti, Lake Worth, FL

Floridan suomalainen Lepokoti, Lake Worth, FL

Floridassa olevan Suomalaisen Lepokodin taloustilanne on vakava,  kertoi Bea Haapanen, Lepokodin hallituksen pitkäaikainen jäsen. Torstaina pidetyssä ylimääräisessä, nopeasti koolle kutsutussa  hallituksen kokouksessa käsiteltiin taloustilanteen lisäksi yhteistyötä Riverwood Management-yhtiön kanssa.

Riverwood Management kutsuttiin heinäkuussa 2012 apuun, kun Lepokodin hallitus tunsi tarvitsevansa lisävoimia ja asiantuntemusta Lepokodin hallintoon. Riverwood laati moniosaisen selvityksen Lepokodin toiminnan kehittämisestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Osa toimenpiteistä toteutettiin, mutta liian paljon jäi toteutumatta. Haapasen mukaan ”Riverwood ei nähnyt toimenpiteiden kiireellisyyttä ja sopimus Riverwoodin kanssa Lepokodin hallinnon hoitamisesta päätettiin lopettaa tammikuun 2013 lopussa.”

FARH Inc johtaja John Morris

FARH Inc johtaja John Morris

Sopimuksen päättyminen aiheuttaa myös vain 3 – 4 kuukautta toimessaan olleen Lepokodin johtajan,  John Morriksen työsuhteen päättymisen tammikuun lopussa. Lepokodin johtokunta haastattelee nyt nopealla aikataululla uusia johtajaehdokkaita täyttämään tuuliseksi osoittautuneen paikan.

Lepokodin ja Hoitokodin asukasmäärät ovat olleet laskussa jo usean vuoden. Medicare-vakuutusmaksuista tuottonsa saavan Hoitokodin asukasmäärä on pudonnut jo alle 40 asukkaan, jolloin myös Hoitokodin toiminta on muuttunut tappiolliseksi. ”Tiesimme Lepokodin olevan vaikeuksissa ja keskityimme sen toiminnan kohentamiseen, mutta samaan aikaan vähemmälle huomiolle jäänyt Hoitokoti menetti jatkuvasti asukkaitaan”. Nyt tilanne on vaikea molemmilla osastoilla ja nopeita ja radikaalejakin toimenpiteitä tarvitaan pikaisesti toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Olemme tutustuneet myös Kanadassa Lepokodin toiminnan pelastanutta mallia,  jossa kutsuttiin lisää asiantuntijavoimia yhtiön hallitukseen. Tämä vaatisi kuitenkin yhtiöjärjestyksen muutoksia. Jotain on kuitenkin tehtävä, sillä nyt käytetty toimintamalli on tulossa tiensä päähän, kertoo Haapanen.

BeaHaapanen

Bea Haapanen

Jopa Suomessa puhuttanut floridalaisen Lepokodin uudisrakennushanke on nyt jäissä. Arkkitehdit hiovat edelleen suunnitelmia, mutta muutoin projektissa on hiljaista. Koko yhtiön tulos on ensin saatava positiiviseksi, vasta sitten voimme saada hankkeeseen tarvittavan rahoituksen. Lepokotitoimiala on Yhdysvalloissa murroksessa ja kaikki alalla toimivat yritykset hakevat uusia toimintamalleja valtion politiikan suosiessa entistä enemmän vanhusten kotihoitoa. Kuntoutus onkin nyt uusin iskusana hoitokodeissa. Oleskeluajat hoitokodeissa ovat lyhentyneet ja asukkaat vaihtuvat nopeammin.

 

Timo Vainionpaa
USAsuomeksi.com